Isabell Friis Madsen. Foto: PR

Isabell Friis Madsen. Foto: PR

Debat:

Et historisk løft til folkeskolen

"Vi er forventningsfulde i forhold til, at alle børn i Favrskov nu kan få et endnu bedre skoletilbud," lyder det fra den socialdemokratiske byrådsgruppe

Af Isabell Friis Madsen og Erik Særkjær, På vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe i Favrskov Kommune

debat Et af de største fokusområder for Socialdemokratiet ved dette års budgetforhandlinger, har være folkeskolen. Der har de seneste år været et pres på skolernes økonomi som følge af, at mange børn har haft brug for ekstra hjælp og specialundervisningstilbud, og vi har derfor ønsket at give skolerne et økonomisk løft, og at skabe et nyt fundament for den videre udvikling af vores skolevæsen.

i er derfor meget tilfredse med dette års budgetaftale, hvor det er lykkedes at afsætte 9,2 mio. kr ekstra i 2021 of 2022, samt 4,2 mio i 2023 og 2024.

Pengene skal blandt andet anvendes til, at flere børn kan få bedre hjælp og støtte på de lokale skoler, frem for at blive visiteret til mere vidtgående specialundervisningstilbud. Pengene skal anvendes til at udvikle netop de tiltag, der lokalt er behov for i den enkelte skole. Det kan være tolærerordninger, NEST-klasser, udeundervisning, specialpædagogiske tiltag og mindre holddannelser.

For at vi kan lykkes med dette, er det for Socialdemokraterne vigtigt, at det er de enkelte skolers medarbejdere, der er med til at sætte retning, med god bistand fra faglige tværgående ressourcepersoner. Der er derfor også afsat midler til dette, samt til kompetenceudvikling af medarbejderne på skolerne.

Udviklingstiltagene skal udvikles i samarbejde med de lokale dagtilbud omkring skolerne.

Vi er forventningsfulde i forhold til, at alle børn i Favrskov nu kan få et endnu bedre skoletilbud.

Og takket være den Socialdemokratiske regering, er der i de næstkommende år flere penge på vej til flere lærerkræfter på skolerne, helt konkret 3,2 mio allerede i 2020, stigenden til 9,4 mio ekstra i 2014.

Skolerne i Favrskov leverer allerede en god kvalitet i undervisningen. Vi har dygtige lærere, der brænder for deres fag. Vi er glade for, at vi med dette års budget har mulighed for at understøtte indsatsen i endnu højere grad – til gavn for børnene i Favrskov.

Publiceret 09 September 2020 16:00