Morten Schytte Caspersen er rektor på Favrskov Gymnasium. Arkivfoto

Morten Schytte Caspersen er rektor på Favrskov Gymnasium. Arkivfoto

Debat:

For lav kapacitet på Favrskov Gymnasium

"På Favrskov Gymnasium mener vi, at det er uhensigtsmæssigt, at de lokale elever ikke kan få plads hos os," skriver rektor

Morten Schytte Caspersen, HinnerupRektor, Favrskov Gymnasium

Debat 1g-årgangen på Favrskov Gymnasium er fyldt til randen. Unge mennesker med bopæl i Favrskov Kommune kan nu ikke være sikre på at få en plads på det eneste almene gymnasium i kommunen. Baggrunden er, at Børne- og Undervisningsministeriet efter indstilling fra et flertal i regionsrådet har beskåret Favrskov Gymnasium til et optag på 266 elever i 2020/21.

Flertallet i regionsrådet stemte for indstillingen til ministeren.

Begrundelsen for beslutningen er åbenbart, at unge i Aarhus, som anvises plads på et ikke-ønsket gymnasium, kunne tage til omegnskommunerne, hvis der havde været plads på disse gymnasier. Den tanke savner belæg i konkrete data. Rekordmange elever i Aarhus er blevet placeret på et ikke-ønsket gymnasium i år. Favrskov Gymnasium har ikke fået henvendelse fra en eneste af dem.

Henvendelser får vi så til gengæld fra lokale, som nu ikke kan få plads på det lokale gymnasium, fordi vi allerede har optaget de 266 elever. Det undrer naturligvis de lokale. Gang på gang må vi dele denne undren. Et eksempel: Hvis en elev af personlige, trivselsmæssige årsager må opgive drømmen om 10.klasse på efterskole, vil denne elev i skrivende stund ikke kunne optages på Favrskov Gymnasium. Uanset hvor tæt herpå eleven bor.

På Favrskov Gymnasium mener vi, at det er uhensigtsmæssigt, at de lokale elever ikke kan få plads hos os, og vi tror også, at de fleste borgere og beslutningstagere deler den opfattelse. Og mon ikke gymnasierne i Aarhus kan få det til at løbe rundt uden stramme kapacitetsbegrænsninger i Favrskov?

Erfaringer af dette års forløb skal vi udnytte, så lokale unge kan være trygge ved, at der er en plads til dem på det lokale gymnasium.

Publiceret 10 September 2020 06:00

Foredrag i Ø. Velling Forsamlingshus