Foreningen Favrskov Børns Rettigheder finder ingen grund til at juble over budgettet i Favrskov. Arkivfoto

Foreningen Favrskov Børns Rettigheder finder ingen grund til at juble over budgettet i Favrskov. Arkivfoto

Debat:

Inklusion i Favrskov - hvem betaler egentlig regningen?

"Vi burde juble over, at der bliver tilført 9,2 mio. kroner til inklusion i folkeskolerne(...), men hele regnestykket giver, set over fire år, et stort minus," skriver Foreningen Favrskov Børns Rettigheder som kommentar til budgettet

Niels-Søren Bøgh, Foreningen Favrskov Børns Rettigheder Granvej 1, 8370 Hadsten

Niels-Søren Bøgh, Foreningen Favrskov Børns Rettigheder Granvej 1, 8370 Hadsten

Debat Flyder Favrskov Kommune virkelig med mælk og honning? Eller dækker et fatamorgana bare over et stort sort hul ude i horisonten?

Vi burde juble over, at der bliver tilført 9,2 mio. kr. til inklusion i folkeskolerne, som politikerne nu står i kø for at skrive om i aviserne. Men, budgetter skal ikke bare ses som, hvad der bliver tilført i 2021. Folkeskolerne står stadig med en gæld fra 2019 og 2020, som skal afdrages i 2021 og frem, som sammenlagt er på ca. 16 mio. kr. Netop fordi, der er kommet flere elever, der har behov for et specialtilbud eller støtte i folkeskolen.

Hertil kommer der en række reduktionsblokke i budgettet R-301 til R-308 på i alt ca. 5 mio. kr. som også skal tages fra folkeskolernes budgetter i 2021. Fordi Favrskov Kommune har valgt at fortsætte med 1% effektiviseringstiltag, selvom det er afskaffet i økonomiaftalen fra 2020 og frem.

Og så skal vi lige huske, at budgetaftalen løber fra 2021-24, hvor de samme reduktionsblokke og udvidelsesblokke går igen bare med andre beløb. Ser vi så på summen over de 4 år af tale løber, så har skolerne fået ekstra bevillinger, der knap kan dække deres ”gæld” og reduktionerne.

Hele regnestykket giver derfor set over 4 år et stort minus!

Dermed forbliver Favrskov Kommune på førstepladsen iflg. KL’s kend din kommune 2020, når det kommer til at bruge MINDST og FÆRREST ressourcer på en folkeskoleelev i hele Danmark.

Dette er endda indregnet de ekstra bevillingen, der gives fra 2021.

Anbefalingen fra FBR er derfor, hvis I politikere virkelig mener, at I vil styrke inklusionsindsatsen i vores folkeskoler, bør underskuddet fra 2019 og 2020 dækkes og reduktionsforslagene sløjfes.

For ellers ser det blot ud til at være en regnearks øvelse fra forvaltningens side, med det ene formål, at der igen sikres økonomisk balance i 2024.

Dette skal ske ved at folkeskolerne har afdraget deres gæld og nedbragt antallet af elever, der har behov for et specialtilbud eller ekstra støtte. Herved kan vi forblive de billigste skoler i Danmark.

Derfor har vi som forening derfor også følgende råd; til forældre til børn med særlige behov i folkeskolerne. Husk I skal have en afgørelse fra skolelederen på jeres forespørgsel om støtte eller specialtilbud. Denne afgørelse kan påklages til Klagenævnet for specialundervisningen. Vi hjælper gerne hermed. Fordi, vi er af den opfattelse, at jo før børn og deres forældre hjælpes og støttes i folkeskolen, jo bedre. Dette vil styrke folkeskolen for alle elever, uanset deres behov.

Vi er også af den opfattelse af folkeskolerne i Favrskov Kommune skal have tilført flere ressourcer til den tidlige forebyggende indsats på Socialstyrelsens Indsatstrappen Trin 1 og Trin 2, hvor der nu ligeledes skal ske reduktioner i Favrskov Kommune.

Vi ønsker i FBR, en kommune der leverer en helhedsorienteret indsats i et konstruktiv samarbejde med familierne og regionen.

FBR vil naturligvis altid gerne hjælpe og gå i dialog med vores politikere om gode og konstruktive løsninger.

Publiceret 10 September 2020 16:00

Foredrag i Ø. Velling Forsamlingshus