Eva Damsgaard. Pressefoto

Eva Damsgaard. Pressefoto

Debat:

Selvbestemmelse på retur

Eva Damsgaard DF Favrskov

debat Budgetforslaget R 405 'omlægning til smør-selv-madpakker' som byrådet har vedtaget er en besparelse, et formynderisk og fordyrende 'tilbud' til de ældre/gamle og et unødigt merforbrug af plastik og emballage. Altså et rigtig dårligt forslag

Reduktionsforslaget - der er pakket ind som et 'godt' tilbud - kan man ikke sige nej til, hvis man har brug for hjælp til anretning af sin frokost.

Et eksempel: Hvis den ældre, hjemmeboende borger selv ønsker at købe sit favorit rugbrød og - pålæg, kan han/hun ikke få hjælp til anretning af dette. Det er kommunens tilbud om færdigpakket smør-selv-madpakke vedkommende skal gøre brug af! Mottoet må være: 'Take it or leave it!', det er tilbuddet fra din kommune – kan ikke ændres – for vi (kommunen) ved bedst!)

Men hvorfor nu dette tiltag? Jo, der skal spares på social- og sundhedsområdet, og det nemmeste er derfor at skære i de varme hænder og på den måde reducere udgifterne med 170.000 årligt. Det der svarer til en halv medarbejder.

Dette forslag vil desuden afstedkomme et merforbrug af plast og anden emballage, samt øget transport og produktion. Det er da bekymrende, hvis man også tænker på vores natur og miljø.

Jeg synes, det er umådelig trist, at de ældre får en ekstra udgift - samt et markant hug i deres selvbestemmelse – blot fordi de er afhængige af hjælp fra kommunen.

Publiceret 18 September 2020 06:00