Debat:

Kernevelfærd først

Rikke Randrup Skåning (A) Medlem af Social- og sundhedsudvalget

debat Socialdemokratiet er i år bl.a. gået til budgetforhandlingerne med en ambition om fortsat at styrke og udvikle vores kernevelfærd. Det samlede byråd er i år enige om at prioritere og afsætte midler til sårbare børn og unge, almen- og specialområdet i vores folkeskoler, på handicap og psykiatri samt ældreområdet.

Et lille indblik på Social– og sundhedsområdet viser, at vi i år kan begrænse besparelser og omlægning til ca. 2 mio. For eksempel er der forslag om at nedlægge aftenåbning i daghjemstilbud for demente og i stedet udvide tilbuddet i dagtimerne med 12 ekstra daghjemspladser, hvor det største behov opleves blandt brugerne. Der er forslag om omlægning af støtteformen på vores netværkshuse, som er værested for borgere med psykisk sygdom og sårbarhed. Det betyder, at der en dag om ugen tilbydes 'ligestillet-støtte' ved Peermedarbejder i stedet for socialfaglig støtte. Peermedarbejderen har egne levede erfaringer inden for psykiatri og psykisk sårbarhed. Omlægningen bidrager med andre og nye muligheder i indsatsen omkring psykisk sårbare borgere.

Byrådet peger på at tilføre knap 9 mio. kr. i 2021, stigende til 13,9 mio. kr. i 2022, 11,7 mio. kr. i 2023 og 16,7 mio. kr. i 2024 til Social og sundhedsområdet. Pengene er bl.a. afsat til fortsat implementering af ”Det nære sundhedsvæsen” på ældreområdet, stigende udgifter til handicap– og psykiatri området, en styrket indsats til borgere med senhjerneskade og deres pårørende samt drift af nye plejeboliger. Vi står over for en markant befolkningsstigning blandt vores ældre borgere de kommende år. Derfor er der i budgettet forslag om flere plejeboliger på Plejecenter Solhøj i Hammel og igangsætning af nyt stort plejecenter i Hadsten.

Jeg værdsætter, at hele byrådet står bag budgetforslaget og viser bred enighed om at prioritere vores kernevelfærd.

Publiceret 20 September 2020 06:00