aaa

aaa

Debat:

Manglende forebyggende indsatser

Favrskov Børns Rettigheder. Niels-Søren Bøgh Granvej 1 8370 Hadsten

debat Ny rapport fra forskere fra Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, viser at op mod halvdelen af de sene anbragte børn og unge (særligt over 15 år) har en psykiatrisk diagnose, mens det kun gælder seks procent af andre unge.

Desuden har en stor del af dem ikke fået nogen form for forebyggende hjælp eller støtte, før de blev anbragt uden for hjemmet, fremgår det.

Forsker ved Vive, Signe Frederiksen, udtaler om de anbragte: "De har ofte en selvskadende adfærd og har forsøgt selvmord. De har også ofte brugt rusmidler, og det har de i en tidligere alder end andre, og så har de en normbrydende adfærd og dårlig psykisk sundhed."

I Favrskov Kommune bruges, der kun 1% at udgifterne på området til forebyggelse viser tal fra Socialstyrelses indsatstrappen for 2019, trin 1 + trin 2, §11 jf. regnskabstal, svarende til i alt 41.000 kr. i 2019.

Netop inden for forebyggende foranstaltninger har forvaltningen forslået yderligere reduktion, i de nærmest ikke eksisterende udgifter til forebyggelse, i budget 2021-24. til gengæld skal der nu skrues op for anbringelserne i Favrskov Kommune, viser budgetforslagene.

Netop Serviceloven er klar i sin tale om denne problemstilling:

  • §11 Stk. 7. "Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner."

Hvordan er der så muligt for Favrskov Kommune, at administrere efter loven, når der stor set ingen udgifter er til forebyggelse og herunder behandling ift. §11?

Hertil ser vi, at en ny analyse viser, at andelen af 0-17-årige, som er diagnosticeret med en psykisk lidelse, er steget med 52,3 procent fra 2009 til 2019 på landsplan. Analysen viser store kommunale forskelle, hvor Favrskov Kommune ligger +17% over landsgennemsnittet, når det kommer til at producere børn og unge med psykiatriske diagnoser!

Hvorfor? Hvor er den forebyggende indsats og rettidig behandling under §11 stk. 7 i Favrskov Kommune?

Eller er dette reelt forklaringen på behovet for de flere og dyrere anbringelser i Favrskov Kommune?

Publiceret 21 September 2020 13:00