Det er i det gamle lægehus her, at Kanonen vil flytte ind. Foto: Google Maps

Det er i det gamle lægehus her, at Kanonen vil flytte ind. Foto: Google Maps

Debat:

Favrskov Kommune svigter Voldum

Det socialpædagogiske opholdssted Kanonen har søgt om tilladelse til at flytte ind på Voldum-Rud Vej 1 midt i Voldum. Det mener Peter Bavnshøj, som selv bor i byen, ikke er en god idé.

Peter Bavnshøj, Toftevej 4, 8370 Voldum

Debat Kommunes planer om at give tilladelse til oprettelse af en ny socialpædagogisk institution i det tidligere lægehus i Voldum giver anledning til bekymringer i byen. Det er Fonden ’Kanonen’, der har søgt om tilladelse til at anvende den tidligere lægebolig midt i Voldum til et nyt socialpædagogisk værested og botilbud for unge mellem 12 og 25 år.

Mange undrer sig over, at Favrskov Kommune alene har valgt at stille forslaget i høring hos en lille kreds af de allernærmeste naboer i stedet for at lægge planerne frem til en åben drøftelse med inddragelse af Voldums beboere. Et ny institution af denne karakter vil naturligvis komme til at påvirke alle i Voldum og ikke bare de få nærmeste naboer, hvis jord og ejendom tilfældigvis støder op til den pågældende matrikel. I Voldumområdet er der allerede i forvejen to socialpædagogiske væresteder og botilbud, og med en tredje institution af samme type placeret midt i byen er der frygt for, at der blive skabt en voldsom ubalance og en negativ påvirkning af det lille lokalsamfund, som det er sket andre steder bl.a. i Vissing.

De trafikale forhold omkring det påtænkte socialpædagogiske værested og botilbud vil givet vis komme til at volde problemer. En placering tæt på det trafikerede vejkryds ved Voldum Kirke og den befærdede Voldum-Rud Vej forekommer ikke at være hensigtsmæssigt for en institution af denne type, hvor der kun er et lille område mellem bebyggelse og vej. Voldum-Rud Vej skulle gerne fortsat være en tryg skolevej til Voldumegnens Friskole og en tryg vej for færdslen til dagligvarebutik, børnehave, plejehjem m.m.

Ligeledes forekommer der ikke at være tilstrækkelige udearealer, så værestedets beboere kan tilbydes udendørs aktiviteter i forbindelse med opholdet. Nærmeste nabo bliver Voldum Kirke, der som tidligere herskabskirke med en stærk historisk tilknytning til det nærliggende Clausholm Slot, er en kirke af en enestående kulturhistorisk betydning. Det betyder, at der ikke uden videre kan foretages bygningsmæssige ændringer og udvidelser og etableres større tiltag på institutionens lille udeareal.

I disse år, hvor handel, bosætning, jobs og kulturelle tilbud koncentreres i og omkring de store byer, må Voldum, som andre landsbyer, gøre en særlig indsats for at skabe liv og aktiviteter og gøre det attraktivt for nye tilflyttere at etablere sig i området. Det sker i dag takket være en engageret lokalbefolkning i Voldum og et velfungerende kultur- og idrætsliv med mange sociale aktiviteter, der er med til at styrke sammenholdet og integrere nye beboere i det lokale samfund.

Det føles som et svigt fra Favrskov Kommunes side, at man ikke har været mere åben om de nye planer for anvendelsen af det tidligere lægehus. Kommunen burde have lagt op til en drøftelse og en inddragelse af Voldums beboere om så vigtigt en sag.

Publiceret 07 October 2020 16:00