Genrefoto

Genrefoto

Debat:

Ældre Sagen møder budget med tilfredshed - men også bekymring

"Når antallet af +80 årige forventes at blive fordoblet de kommende år, og der samtidig ikke budgetteres med en stigning i udgifter til hjemmepleje, bliver vi bekymrede,' skriver Hugo Strunge, formand for Ældre Sagen i Favrskov

Debat Ældre Sagen i Favrskov konstaterer med tilfredshed, at der ikke sker direkte besparelser på ældreområdet, men vi vil gentage følgende kommentar til sidste års budget:

På et møde med socialudvalgsformand Grethe Villadsen, daværende socialdirektør Kate Bøgh og daværende ældrechef Peter Mikkelsen i juni 2019 fremlagde vi officielle statistikker, der viste, at Favrskov Kommune i perioden 2008-2017 havde et fald i antal visiterede hjemmeplejetimer på 45 procent for aldersgruppen 67-79 år og et fald på 33 procent for aldersgruppen +80 år. VIVE-undersøgelser viser, at de ældres helbredstilstand på landsplan i samme periode ikke er steget. Dette peger på et vist efterslæb. Når antallet af +80 årige er steget ganske meget i samme periode og forventes at blive fordoblet de kommende år, og der samtidig ikke budgetteres med en stigning i udgifter til hjemmepleje, bliver vi bekymrede.'

Vi er bekymrede for, om ophør af arrangementer omkring madlavning på plejecentrene kan påvirke beboernes livskvalitet i nedadgående retning i en tid, hvor covid-19 lægger begrænsninger på besøg og andre aktiviteter.

I stedet for en reduktion af puljen til den frivillige indsat på plejehjem ser vi hellere, at kommunen forsøger i en dialog med de frivillige at afklare, hvorledes puljen kunne udnyttes fuldt ud.

Vi ser på forslaget om fortsat implementering af det nære sundhedsvæsen med glæde. Vi har dog erfaret, at der på plejecentret i Thorsø pr. 1. september 2020 er sparet en aftenvagt, og det finder vi bekymrende.

Også forslaget om udvidelse af daghjemtilbud til demente glæder os. Også selvom beløbet tages fra den ikke så benyttede aftenåbning.

Principielt finder vi omlægning til smør-selv-madpakker som en god ide. Det forudsætter dog, at det er muligt for den enkelte borger at vælge det pålæg, som vedkommende kan lide, og at der er mest mulig frivillighed under hensyntagen til borgerens funktionsevne.

Det er glædeligt, at der afsættes penge til såvel anlæg som drift af flere plejeboliger. Vi kan dog se, at der i perioden 2021-2025 skønnes et behov på 88, mens der alene opføres 72 boliger. Dette vil give et efterslæb på 16 boliger i perioden.

Publiceret 08 October 2020 09:00