Birgit Liin. Foto: PR

Birgit Liin. Foto: PR

Debat:

Tak for alle høringssvar - de er læst med stor interesse

"Venstre siger tak til alle, der har afgivet høringssvar. Vi ønsker et levende demokrati, hvor borgerne kommer til orde, og vi har læst hvert eneste høringssvar med stor interesse," siger Birgit Liin i læserbrevet her

Birgit LiinHvidtjørnevej 3, Laurbjerg8870 Langå

debat Alle byrådets partier har nu indgået en budgetaftale, og budgettet for 2021-2024 andenbehandles den 6. oktober. Det sker, efter at budgetforslaget har været i høring, og hele 85 institutioner, foreninger, borgere m.v. har afgivet høringssvar. Høringssvarene er med til at nuancere og kvalificere de beslutninger, der træffes – og den endelige budgetaftale viser, at der er blevet læst og lyttet.

I forhandlingsforløbet udtrykte Venstre bekymring for, om HOG’s klub- og aktivitetshus, "Oasen", overhovedet kunne blive til noget, hvis der blev stillet krav om en egenfinansiering på 7 mio. kr. Det viste sig, at vores bekymring var reel. Vi er derfor glade for, at vi kunne lande sagen med en yderligere million i kommunal finansiering, samt en nedsættelse af egenfinansieringen til 35 procent.

Der blev også plads til to mindre cykelstiprojekter, nemlig en cykelsti med belysning på Vestergade fra Svinget til Haldum-Hinnerupskolen, samt en forbindelsessti ved tunnelen under Engdalsvej i Søften. Formålet er bl.a. at skabe sikre skoleveje, hvilket Venstre prioriterer.

Også det afsatte beløb til et trinbræt i Laurbjerg modtager rosende ord i høringssvarene. Heldigvis kan mange se, at der er behov for udvikling i alle dele af kommunen.

Vi har lyttet til kritikken af vedligeholdelsen af fodboldbanerne og har spurgt ind til de rejste problemer, og vi er meget tilfredse med, at der nu bliver fulgt op, og at der allerede i år kommer en sag på den politiske dagsorden. Nogle har i debatten ytret, at sagen viser, at udlicitering er dårligt, men det er vi uenige i. Vi mener derimod, at det handler om at indkræve det, som er aftalt og betalt for.

Venstre fremsatte i budgetforhandlingerne forslag om en oplysningsindsats vedrørende snus, som desværre er blevet udbredt blandt unge. Det lykkedes os at få forslaget med, og vi er glade for den opbakning til forslaget, som høringssvarene viser.

Rigtig mange har givet os god feedback på forslaget om at styrke inklusionsindsatsen på børne- og skoleområdet. Det er vi meget taknemmelige for – og der er ikke tvivl om, at inklusionsindsatsen kun kan blive en succes, hvis den for det første hviler på et stærkt samarbejde i byrådet og for det andet er baseret på en lokal forankring. Vi sætter også pris på den konstruktive kritik, der er fremsat vedrørende omlægningen af den socialfaglige indsats på skoler og i dagtilbud, og vi har justeret besparelsen her, for meningen er ikke, at den faglige kvalitet skal forringes.

Endelig er vi meget tilfredse med, at Social- og Sundhedsudvalget forelægges en sag om, hvordan hjemmeplejen kan organiseres på en måde, hvor frihed til selvbestemmelse, selvstyrende teams og inddragelse af de pårørende får en mere fremtrædende rolle. Vi håber, at borgerne også efter høringsfasen vil bidrage til debatten og engagere sig i, hvordan fremtidens ældrepleje skal se ud.

Venstre siger tak til alle, der har afgivet høringssvar. Vi ønsker et levende demokrati, hvor borgerne kommer til orde, og vi har læst hvert eneste høringssvar med stor interesse.

Publiceret 09 October 2020 08:00