Niels Kallehave. Pressefoto

Niels Kallehave. Pressefoto

Debat:

Dansk Folkeparti kalder det et godt budget

Byrådsmedlem Niels Kallehave (DF) er godt tilfreds med budgettet

Niels Kallehave, byrådsmedlem i Favrskov Kommune (DF)

debat En budgetaftale indeholder flere aspekter. Blandt andet hvad et byråd i enighed kan opnå. Det udtrykker også et et signal fremadrettet, hvad er det vi vil med ungdommen, idrætslivet, folkesundheden, børn og skole, udviklings- og ældre politik.

For at tage det sidste først, så har byrådet taget det meget seriøst, at vi i den nære fremtid får mange flere firs til hundredårige medborgere - det i sig selv er jo et privilegium, at mange flere får den mulighed for at bevare det gode liv. Derfor har vi afsat betydelige resurser til plejeboliger i fremtiden.

Det er et "smalt" samfund, vi lever i til daglig, derfor er der relativt mange børn og unge, der ikke altid er tilpasset dagligdagen - og har behov for hjælp for tidligt i et forløb at blive sporet ind på en mere sikker vej fremadrettet. Derfor har vi i budgettet afsat flere midler til det fremtidige arbejde.

Arbejdet med at få flere unge sporet ind på en erhvervsfaglig linje bliver desuden hilst velkommen af Dansk Folkeparti.

Favrskov er en bosætter-kommune. Vi er til stadighed på forkant med nye udstykninger til byggeriet. Et særlig løft får denne gang Laurbjerg som stationsby. Laurbjerg by, syd for banen, rummer potentielle udviklings - og byfornyelses-muligheder til stor gavn for et nødlidende skole- og børnepasningsområde samt handelslivet. Forsvinder bare en af delene, ser det sort ud for lokalområdet, i så tilfælde er det meget svært at genskabe et levende lokalsamfund.

Favrskov Byråd har flere gange været på forkant med at løfte lokalområdet. Hjælp til selvhjælp er en god form for hjælp. I Laurbjerg understøtter kommunen et stærkt lokalengagement.

Favrskov Kommune har før været på forkant med udviklingen. Lad mig bare nævne Haldum, Korsholm, Norring, Voldum og nu snart Hadbjerg.

Dansk Folkeparti kalder det et godt budget.

Publiceret 15 October 2020 06:00