Alfred Borg, Dansk Naturfredningsforening Favrskov. Arkivfoto

Alfred Borg, Dansk Naturfredningsforening Favrskov. Arkivfoto

Debat:

Kommunen bør tilmelde sig klimapartnerskab

DN Favrskov opfordrer Favrskov Kommune at tilmelde sig Klimapartnersamarbejdet DK 2020 snarest muligt, så kommunens borgere og politikere får et realistisk billede af Favrskovs totale klimabelastning

Alfred Borg, formand for Danmarks Naturfredningsforenings afdeling Favrskov

debat Teknik-og Miljøudvalget (TMU) i Favrskov kommune skulle torsdag 8.oktober 2020 tage stilling til klimaplanens projektkatalog, hvor der indgår en revision af den hidtidige Klimaplan 2025.

Den hidtidige Klimaplan bygger på lokale fastsatte mål, der alene forholder sig til energiforbruget i kommunen, til den kommunale bygningsdrift og til fremme af vedvarende energikilder i Favrskov. Vi skal opfordre til at der allerede nu laves oplæg til en egentlig klimaplan, hvor alle aspekter bliver håndteret og ikke kun revideret som en energiplan. Hvordan så det?

I udvalgets dagsorden antydes, at Favrskov Kommune kan ansøge om at deltage i Klimapartnersamarbejdet DK 2020, hvor målet er at leve op til Paris-aftalen fra 2015. Her blev 195 lande enige om det fælles mål: At begrænse den globale temperaturstigning til under 2 grader og arbejde for at begrænse stigningen til 1,5 gr. DK 2020 støttes med en bevilling på 45 mill. kr. af Realdania, tænketanken Concito, Kommunernes Landsforening, C40 Cities og Danmarks 5 regioner.

Målet er at udarbejde klimaplaner for hele Danmark, der viser vej til netto nul udledning af klimagasser, senest i 2050.

Hermed tages der fat i alle slags udslip af klimagasser fra de aktiviteter, der foregår i Favrskov kommunes geografiske område. Ikke blot CO2 fra energiforbrug, men fx også de kraftige klimagasser fra dyrehold og dyrkning af jorden. Det handler også om skovrejsning, transport, vores kostvaner og meget mere. Desuden vil DK2020-kommunerne arbejde med at tilpasse sig klimaforandringerne.

DN Favrskov opfordrer Favrskov Kommune at tilmelde sig DK 2020 snarest muligt, så kommunens borgere og politikere får et realistisk billede af Favrskovs totale klimabelastning, en relevant sparring og støtte til at nedsætte de klimabelastninger, der truer vores levevilkår på sigt.

Publiceret 15 October 2020 09:00