Birgit Liin fra Venstre. Pressefoto

Birgit Liin fra Venstre. Pressefoto

Debat:

Private institutioner i Favrskov skal modtage coronakompensation

"Det ligger Venstre i Favrskov på sinde, at de private tilbud får den andel af kompensationen, som de er tiltænkt," skriver Birgit Liin (V)

Birgit Liin, borgmesterkandidat og medlem af Favrskov Byråd for Venstre

Debat Folketinget har bestemt, at kommunale og private institutioner skal kompenseres for de ekstraudgifter, de har haft i forbindelse med coronakrisen, og via Økonomiaftalen mellem KL og regeringen er der pr. 1. september tilgået kommunerne midler, som bl.a. skal bruges til kompensation for ekstra rengøring i forbindelse med genåbning af institutionerne. Det er en god idé, for skulle de betale udgifterne selv, ville det gå ud over serviceniveauet.

Venstre har kæmpet for, at de private tilbud skal kompenseres på lige fod med de kommunale tilbud, for det er ikke afgørende for os, om et tilbud er kommunalt eller privat. Det er derimod afgørende, at borgerne har valgfrihed mellem forskellige tilbud, og at der ikke sker forskelsbehandling - heller ikke i forbindelse med kompensation for coronaudgifter. Jeg er derfor glad for at se, at det lykkedes at få de private tilbud med i aftalen.

Social- og Indenrigsminister, Astrid Krag (S), nærer måske ikke den samme begejstring for dette forhandlingsresultat. I hvert fald undlod hun behændigt i sin pressemeddelelse efter aftalens indgåelse at nævne, at kompensationen også skal komme de private tilbud til gode. I pressemeddelelsen er alene de kommunale institutioner nævnt, og det er næppe en tilfældighed, da socialdemokrater normalt ikke er vilde med valgfrihed og private tilbud. Venstre har efterfølgende været nødt til gentagne gange at rejse spørgsmålet over for finansminister Nicolai Wammen (S) for at sikre, at pengene, som udbetales under ét til den enkelte kommune, også når ud til de private tilbud og ikke blot puttes i den kommunale kasse.

Det ligger Venstre i Favrskov på sinde, at de private tilbud får den andel af kompensationen, som de er tiltænkt. Det gælder de private dagplejere (børnepassere), de private daginstitutioner (Hadsten Naturbørnehave og Livstræet i Vellev) og Sall Friplejehjem, og vi er derfor opmærksomme på, at midlerne fordeles efter saglige kriterier mellem de private og kommunale tilbud. Vi forventer, at det vil ske i dette efterår.

Publiceret 27 October 2020 06:00