Britt Bager. Arkivfoto

Britt Bager. Arkivfoto

DEBAT:

Venstre klar med særlig prioritering af østjysk kultur i ny finanslov

Britt Bager (V) MF

debat Der er tre millioner til Den gamle By, 4,7 millioner til Fregatten Jylland og 1,5 millioner til Gl. Estrup i Venstres finanslovsforslag, som har afsat 150 millioner kroner til en særlig indsats for idræts-, kultur- og foreningslivet efter coronakrisen.

Kendte østjyske kulturinstitutioner som Den Gamle By, Fregatten Jylland og herregårdsmuseet på Gammel Estrup skal have videreført eller forhøjet deres hidtidige tilskud i 2021.

Det foreslår Venstre, som er klar med en helt særlig pulje til det danske idræts-, kultur- og foreningsliv oven på corona-krisen, som har kostet hele kulturlivets dyrt i form af aflyste aktiviteter og livsvigtige indtægter.

For Venstre har kulturen en helt særlig plads. Vi ønsker et levende kulturliv over hele landet, og det kræver en økonomisk prioritering. Det kan man se af vores finanslov. Vi er klar til at investere det, der skal til for at bevare og udvikle vores østjyske kulturfyrtårne som Den Gamle By, Fregatten Jylland, herregårdsmuseet på Gl. Estrup. Vi vil sikre de midlertidige bevillinger fortsætter, og så vil vi give et generelt løft til hele kulturlivet.

Dansk kulturliv er i krise oven på corona-krisen. Med corona-restriktionerne er utallige aktiviteter, som leverer stor finansiering til vores kultur-, forenings- og idrætsliv været aflyst. Om det gælder teaterforestiller, markeder, aftenskoler, aftenskoler, museer eller idrættens indeaktiviteter, så står man med meget store udfordringer. Det er en akut krisen for rigtig store dele af kulturlivet, og derfor er Venstre klar til at gøre en særlig indsats for kulturområdet i 2021.

Vi foreslår i vores forslag til finansloven for 2021 en særlig indsats for kulturlivet. Helt konkret ønsker vi at afsætte en reserve på 150 mio. kroner til at styrke kultur- og foreningslivet samt frivilligsektoren i Danmark. Det er 50 mio. kr. mere, end regeringen ønsker at bruge. Men det er absolut også nødvendigt, for kulturlivet er virkelig hårdt ramt – og det har været meget svært for os i Venstre at få kulturministeren og regeringen på banen med konkret hjælp.

Desuden indeholder Venstres finanslovforslag 22,2 millioner kroner til driften af Aarhus Symfoniorkester samt øget støtte på 20 millioner kroner til musikskolerne over hele landet.

Venstres finanslovforslag fremlægges fredag, og her foreslår vi:

Den Gamle By - 3,0 millioner kroner: Den Gamle By – tildeles et statstilskud på 3,0 millioner kroner, som svarer til en videreførelse af det statstilskud til driften, som den tidligere Venstre-regering etablerede for fire år siden.

Fregatten Jylland - 4,7 mio. kroner: Fregatten Jylland mister et statstilskud på 3,1 mio., da der kun er afsat penge til vedligeholdelse og renovering i perioden 2017-2020. Venstre ønsker at der forsat skal afsættes penge til Fregatten. Fregatten har henvendt sig til KUU med et oplæg og bedt om 4,7 mio. kr. årligt i bevilling til renovering og vedligehold. Det beløb har Venstre afsat.

Gammel Estrup - 1,5 mio. kroner: Gammel Estrup Herregårdsmuseet mister et statstilskud til museumsdriften på 1,5 mio. kroner til næste år. S-regeringen har slet ikke afsat midler til Gl. Estrup i sit finanslovforslag. Venstre vil varigt afsætte 1,5 mio. kroner til driften af herregårdsmuseet på Gammel Estrup.

Publiceret 26 November 2020 14:00