Debat:

Årlige grønthøstere udpiner velfærden

Søren Frandsen (SF), Vestervej 6, 8382 Medlem af Favrskov byråd

”Rammeaftale 2020-2021” lyder både uvedkommende og bureaukratisk. Men det har store konsekvenser for de berørte borgere.

Det er kommunernes ansvar at koordinere indsatsen på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Som følge heraf har kommunerne ansvaret for at udarbejde en rammeaftale i samarbejde med regionen. Rammeaftalen består af to dele. Den ene omhandler udvikling og koordinering af udbud og efterspørgsel af tilbud til borgere på det specialiserede social- og specialundervisningsområde i det midtjyske område.

Den anden del indeholder en styringsaftale, der blandt andet fastlægger de fælles økonomiske rammer og principper for de specialiserede tilbud. Min kritik går på anden del. Der bruges fine og flotte ord, men det i sig selv er ikke nok.

Man søger at løse opgaven med et stigende antal borgere med komplicerede og komplekse problemstillinger med færre midler. Taksterne skal reduceres med 2% i hele perioden – og dette er i forlængelse af flere år med samme spareøvelse.

Jeg har vanskeligt ved at se, at man kan lykkedes med de fine intentioner, hvis økonomien ikke tilsvarende følger med – eller i det mindste kunne fastholdes.

Drop nu de årlige økonomiske grønthøstere. Der er ikke mere overflødigt kommunalt fedt i den borgernære velfærd. Nedskæringer på borgernær velfærd har direkte konsekvenser for de berørte borgere.

Publiceret 27 November 2020 13:00