Genrefoto

Genrefoto

Debat:

Produktionsstop er en tragedie for den enkelte minkavler

Niels Jørgen Sørensen Bøgevej 24 - DK 8382 Hinnerup

debat Produktionsstop er en tragedie for den enkelte minkavler. En rimelig erstatning tilsvarende andre erhvervs kan forhåbentlig lette på byrden. Dog ikke helt ude af proportioner, som partier i oppositionen ønsker. For regering og folkestyre er det et problem, at visse partier oppisker en stemning, vi overhovedet ikke har brug for under sundhedskrisen – eksempelvis Vermunds skingre og Støjbergs Trumpske retorik. Typisk brokker man sig uden at kunne anvise alternativer, mens der er behov for samarbejde i stedet for grøftegravning.

Men for det danske samfund er der store fordele ved produktionsstop for mink:

Vores ammoniakudledning mindskes mærkbart.

- Det betyder at Danmark i 2021 kan leve op til vores løfte i EU om at nedbringe ammoniakudledning fra landbruget med 24 % (Aarhus Universitet/Ole Kenneth Nielsen og Københavns Universitet/Brian H. Jacobsen)

- Luftforurening, der medførere 4000 for tidlige dødsfald pr. år i Danmark formindskes

(Altinget 11.11.20)

- Biodiversiteten forbedres mærkbart. Med mindre ammoniak i luften kan orkidéer og sjældnere arter nemmere overleve (Danmarks Naturfredningsforening/Lisbet Ogstrup)

Den store risiko for coronasmitte til vilde dyr i naturen og mutation forsvinder.

Risiko for mutation blandt mink med smitte af nye farlige typer virus til mennesker forsvinder.

Fiskeri af industrifisk til foder undgås – Havets ressourcer skal vi bruge med omtanke.

Og sidst men ikke mindst: Den uetiske mishandling af et vildt dyr stoppes. Et dyr hvis pels blot bruges til fornøjelse for kineserne. Mange europæiske lande har allerede forbudt minkavl. Et rigt land som Danmark med stort overskud på betalingsbalancen kan også undvære denne minimale eksportindtægt.

Publiceret 30 November 2020 15:36