Morten Bang. Foto: PR

Morten Bang. Foto: PR

Debat:

 Det skal være nemt at være frivillig

Morten Bang, byrådsmedlem (V) og medlem af Kultur- og Fritidsudvalget

debat Foreningerne skal ikke betale for hvidvask og slås med persondata

Tilbage i februar fremsatte Venstre et beslutningsforslag i Folketinget om at styrke foreningslivet og frivilligsektoren i Danmark.

Kulturudvalget afgav i juni måned beretning om forslaget, hvor udvalget noterede sig, at kulturministeren ville indkalde partierne til yderligere drøftelse om styrkelse af foreningslivet og frivillighedssektoren. Der har dog ikke været fremdrift i drøftelserne, derfor har Venstre sammen med andre partier i Folketinget nu fremsat et nyt beslutningsforslag uden om regeringen.

Forslaget skal undtage mindre foreninger for hvidvaskningsreglerne og persondataforordningen.

Bankernes kamp mod hvidvask og den øgede kontrol koster mange penge. Den regning er alle de danske foreninger med til at betale, uanset størrelse. Det belaster naturligvis de frivillige foreninger unødigt og helt urimeligt.

Derudover sikrer forslaget, at regeringen nu skal undersøge, om Danmark i højere grad kan anvende undtagelsesbestemmelserne i persondataforordningen. I dag er kravene til behandling af persondata de samme, uanset om det er badmintonklubben, en stor virksomhed eller en offentlig myndighed.

I Danmark og i Favrskov skal det være nemt at være frivillig.

De frivillige foreninger skal ikke betale tårnhøje gebyrer til bankerne, de penge skal bruges i foreningerne til glæde og gavn for børn, unge voksne og ældre!

De frivillige er frivillige og skal ikke begraves i bureaukrati og dokumentation.

 

Publiceret 11 December 2020 06:30