Debat:

 Ideologisk korstog? Nok nærmere skræmmekampagne og fake news

Søren Frandsen, Vestervej 6, 8382

Debat Det er en voldsom retorik, vi er vidne til i forhold til private daginstitutioner.

”Monopol! Det er en linje, en grænse og en voldsom en af slagsen som venstrefløjen nu træder hen over. De røde partier har desværre fundet flertal for at forbyde private børnehaver.”Det ville være en meget bekymrende udvikling. Hvis det var sandt.

Men det er det ikke. Private dagtilbud bliver ikke forbudt. Det er løgn. Vi stopper bare profitjagten - pengene skal nemlig bruges på børnene. I fremtiden bliver det stadig muligt at lave private dagtilbud - men det bliver ikke længere muligt for private daginstitutioner at udtage profit af institutionen. Det betyder kort fortalt, at de private institutioner sagtens kan fortsætte, men at ejerne af en institution ikke længere må tage et overskud ud af institutionen og stikke i egne lommer.

I stedet skal alle pengene bruges på børnene. Selvfølgelig må de private institutioner bruge penge på bygninger, legepladser, lønninger med videre, men de må ikke udbetale overskud ud til ejerne, som skulle være gået til børnene. Det er præcis de samme regler, som privatskolerne har. Hvis de har penge i overskud, så reinvesterer de dem i skolen. Man må også gerne åbne nye private institutioner i fremtiden - man må bare ikke udtage profit ud.

Der har aldrig været så mange privatskoler, som der er lige nu, og det er selvom, de ikke kan udtage profit. Det er fordi, langt de fleste mennesker, der starter privatskoler og private institutioner ikke gør det for profittens skyld, men for børnenes. 90 % af de private institutioner trækker heller ikke profit ud.

Jeg elsker det frivillige initiativ og dens skaberkræft. Det er vigtigt med pædagogiske alternativer. Men tag nu for eksempel vores bosteder, hvor ejerne stadig kan trække profit ud. Her er der nogle ejere, som er blevet mangemillionærer på at lave bosteder for de unge. Det er skattekroner, der har gjort dem til millionærer, men de penge skulle jo være gået til at hjælpe de udsatte unge. Det ønsker vi også at afskaffe, ligesom vi nu afskaffer det på dagtilbudsområdet - men det betyder ikke, at vi ikke ønsker at der skal være bosteder.

Private børnehaver må gerne tjene penge. De får jo en løn - og kan også udbetale en høj løn indenfor rimelighedens rammer. Men de private dagtilbud er jo primært finansieret af skattekroner - de skattekroner skal da bruges på børnene og ikke til at udbetale profit til nogle få ejere. Det handler om, at velfærd ikke skal være forretning. Så enkelt er det.

 

Publiceret 18 January 2021 13:30