Arkivfoto

Arkivfoto

Debat:

 Skællene faldt fra deres øjne

Bo Berger Samlingspartiet - Danmarks Frie Parti Gl. Voldbyvej 1 8450 Hammel

debat Endeligt - eller måske bedre sent end aldrig - kan man sige om borgmester Nils Borrings seneste udmelding om Letbanen.

Det har længe stået klart, at prisen for Letbanen fra Lisbjerg til Hinnerup var meget høj. Så høj, at det ville koste Favrskov kommune mindst 18 millioner kroner om året at anlægge og drive den over de næste 40 år. Det ville derfor blive en meget dyr og ineffektiv løsning på behovet for offentlig transport fra Hinnerup til Aarhus. Men dette har byrådet ikke villet forholde sig til. For man ønskede brændende at Hinnerup og Søften skulle være en integreret forstad til Aarhus.

Nu viser det sig, at løsningen med kun ét spor mellem Lisbjerg og Hinnerup ikke var en holdbar løsning, fordi der så kun kunne køres 3 letbanetog i timen hver vej. Derfor blev der lavet nye beregninger, der viste at prisen nu vil ende et godt stykke over en milliard kroner.

Men at Letbanen ville blive en dyr affære for Favrskov, er ikke ny viden. Rent faktisk kunne man allerede marts 2014 læse i rapporten “Letbaner i Favrskov”, udarbejdet af COWI i samarbejdet med Favrskov Kommune, at prisen for letbanestrækningen fra Lisbjerg til Hinnerup, alene anlægsudgifterne ville beløbe sig til mellem 651 og 697 millioner kroner.

Det ville føre til en årlig udgift for Favrskov Kommune på mindst 18 millioner kroner årligt, for anlæg og drift af Letbanen.

Det er derfor dybt kritisabelt, at man ikke har ville høre på de kritiske røster der har været rejst i forbindelse med planen om, at føre Letbanen til Favrskov Kommune. I stedet har man postet mange millioner kroner i undersøgelser, planer og flotte brochurer.

Det tyder på en manglende realitetssans, når man hårdnakket har ville have Letbanen ført frem, i steder for at søge andre løsninger til dækningen af transportbehovet. Løsninger der var økonomisk ansvarlige, fleksible og derved fremtidssikrede.

Vi skal nu have løst det behov, vi jo stadig har for stabil, billig, komfortabel og miljøvenlig offentlig transport fra Hinnerup ind mod Skejby og Aarhus. Jeg har tidligere slået på tromme for en BRT-løsning. Det er en busløsning med eldrevne busser, der på strækninger med svær fremkommelighed i myldretiden, har egne kørebaner.

Det vil give god fremkommelighed og høj komfort hele døgnet rundt. Det er en velkendt løsning, som man allerede er ved at etablere i Aalborg. Og det kan etableres til en meget lavere pris end det Letbanen ville koste. Og måske ville vi i Favrskov Kommune endda så få råd til også at binde de andre byer sammen med bedre busforbindelser, til gavn for mange lokalsamfund i hele kommunen.

Publiceret 19 January 2021 07:30