Debat:

 Nej til prisstigning på pasning

Morten Bang (V) byrådsmedlem

Debat Det er med beklagelse, at et flertal i byrådet gør det dyrere at være borger i Favrskov. Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Konservative har besluttet, at forældrebetalingen til daginstitutioner skal øges.

Venstre har ad flere omgange lokalt arbejdet målrettet for at øge kvaliteten og forældretilfredsheden i vores institutioner. Og Favrskov ligger godt i både normeringer og forældretilfredshed.

Fra 2015-2019 har vi ligget på 2,9-3,1 barn pr. pædagogisk medarbejder i 0-2 års alderen.

I samme periode har vi ligget på 5,8-6,1 barn pr. pædagogisk medarbejder i 3-5 års alderen.

Det er jo politisk bestemt fra Christiansborg, at der indføres minimumsnormeringer med et årligt gennemsnit på 1 pædagogisk medarbejder pr. 3 børn i vuggestuerne og 1 pædagogisk medarbejder pr. 6 børn i børnehaver.

Som tallene viser, har Favrskov i de senere år haft en god normering, der ligger meget godt i forhold til de nye lovkrav.

Hvis vi også kigger på den seneste undersøgelse af forældrenes tilfredshed, så er den samlede tilfredshed på daginstitutionsområdet 4,3 ud af 5. Vi ligger på 4,7 ud af 5 på dagplejen og 4,1 ud af 5 på daginstitutioner.

Forældrene er altså generelt godt tilfredse med Favrskovs institutioner, og det arbejde der bliver udført hver eneste dag.

Hvis vi dykker ned i undersøgelsen på institutionsniveau, så er der ikke nogen sammenhæng mellem den bedste normering og den højeste tilfredshed blandt forældrene!

Der er altså ikke lighedstegn mellem flere ressourcer og højere tilfredshed.

Men der kommer flere ressourcer til området. Fra staten får Favrskov i år tilført 7,021 mio. kr., som skal bruges på øgede normeringer. Beløbet stiger yderligere de kommende år.

Pengene skal bruges til, at der kommer flere voksentimer pr. barn – Det er godt for børnene!

Favrskov skal fortsætte med at være en attraktiv kommune for børnefamilier. Med de 7,021 mio., der bliver tilført, har vi mulighed for at øge andelen af voksentimer, nøjagtig som det er tiltænkt fra Christiansborg, og gøre vores gode dagtilbud endnu bedre. Vi kan øge normeringerne, og Favrskov vil kunne levere det til en meget attraktiv pris, uden at forældrene skal pålægges yderligere betaling.

De 7,021 mio.

Venstre mener ikke, vi skal kræve flere penge fra forældrene, bare fordi vi kan. Lad os nu først se, hvor langt vi kommer med de allerede tilførte midler fra staten på 7,021 mio.

Viser det sig, at vores gode og dygtige daginstitutioner ikke kan leve op til kravene med de tilførte ressourcer fra staten, så må vi kigge på det igen, og så kan en eventuel stigning i forældrebetalingen komme på tale. Men indtil da så lad os se, om ikke de mange millioner fra staten er nok til at gøre vores gode daginstitutioner endnu bedre.

Desværre har Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Konservative valgt at det skal være dyrere for forældrene at få passet børn i Favrskov, på trods af en stor økonomisk indsprøjtning fra staten.

Og til de mange forældre, der nu skal betale mere – Vi beklager!

Publiceret 03 February 2021 05:30