Steen Thomasen, medlem af Favrskov Byråd for Socialdemokratiet og formand for Kultur og Fritidsudvalget. Pressefoto

Steen Thomasen, medlem af Favrskov Byråd for Socialdemokratiet og formand for Kultur og Fritidsudvalget. Pressefoto

Debat:

 Socialdemokratiet er klar til at hjælpe kunstgræsbaner

"Både HOG og HGF kigger ind i uforudsete udgifter på hver cirka 300.000 kr(...) Det ikke rimeligt, at foreningerne alene står med disse store og uforudsete udgifter."

Steen Thomasen, medlem af Favrskov Byråd for Socialdemokratiet og formand for Kultur og Fritidsudvalget

Debat Nye og skrappe miljøkrav udfordrer fodboldklubbernes økonomi med strenge krav om etablering af filterbrønde ved banerne.

Således kigger både HOG og HGF ind i uforudsete udgifter på hver ca. 300.000 kr.

I Socialdemokratiet finder vi det ikke rimeligt, at foreningerne alene står med disse store og uforudsete udgifter. Vi ønsker at støtte foreningslivet og stadigt motivere de frivillige til at gå ind i foreningsarbejdet.

Kunstgræsbaner er et stort aktiv for Favrskov Kommune og vores idrætsudøvere. Derfor er det vigtigt, at vi ikke overlader store og uforudsete udgifter alene til at blive betalt af vores frivillige foreninger.

Så i S er vi klar til at se positivt på foreningernes ansøgning om støtte til etablering af lovpligtige filteranlæg ved kunstgræsbanerne.

Vi vil på det kommende byrådsmøde foreslå, at forvaltningen fremlægger et anlægsforslag, som kan være med til at løse de økonomiske konsekvenser, der er forbundet med, at banerne kan leve op til de øgede miljømæssige krav. Samtidig er det vigtigt, at de forskellige klubber, som har medfinansieret kunstgræsbanerne, behandles lige og får nogenlunde samme vilkår.

Publiceret 11 February 2021 13:00