Charlotte Green. Pressefoto

Charlotte Green. Pressefoto

Debat:

Tryghed for både fodboldklubberne og miljøet

"Venstre ønskede, at byrådet sendte en pose penge til klubberne her og nu direkte fra byrådsmødet. Men det ville jo være en rigtig dårlig løsning at vedtage," skriver Lars Storgaard og Charlotte Green

Lars Storgaard og Charlotte Green, Den Konservative byrådsgruppe

Debat Byrådet drøftede på byrådsmødet 23. februar en ekstra bevilling til filterbrønde til to af kommunens kunstgræsbaner, fordi det har vist sig, at banerne blandt andet udskiller for meget zink i spildevandet primært i Hammel.

Miljøkravet er kommet til, efter at banerne er anlagt, og klubberne havde derfor indsendt ansøgninger om bevillinger forud for mødet med Kultur- og Fritidsudvalget i starten af februar. Udvalget har ikke set de konkrete ansøgninger, og der er ikke regnet på, om klubbernes forslag ville opfylde kravene. Det blev aftalt, at det skulle drøftes igen på næste udvalgsmøde. Men inden da kom sagen så for byrådet, da Socialdemokratiet valgte at rejse sagen for byrådet. Lugter lidt meget af valgkamp fra deres side, for de har magten til at tage sagen op på alle mulige andre måder, men det ændrer jo ikke ved, at det er udforudsete udgifter for klubberne, som det kan være relevant at dække.

Her vedtog et flertal at bevilge filterbrøndene. Det betyder, at klubberne får dækket deres omkostninger til at løse problemet. For Det konservative Folkeparti er det vigtigt, at vi støtter vores frivillige og klubber på en tryg og ordentlig måde. Derfor ønsker vi, at forvaltningen regner på, hvilke løsninger der kan løse problemerne, så miljøkravene overholdes, og klubberne ikke risikerer at stå med uforudsete udgifter.

Venstre ønskede, at byrådet sendte en pose penge til klubberne her og nu direkte fra byrådsmødet. Men det ville jo være en rigtig dårlig løsning at vedtage. Den ville ikke løse problemet sikkert, for det kunne jo være, når der blev regnet på det, at løsningen blev dyrere for at sikre miljøet, og så ville klubberne stå med håret i postkassen endnu engang. Det synes Det konservative Folkeparti ikke byrådet ville kunne være bekendt.

Hvis vi støtter de frivillige, skal de kunne føle sig trygge ved det. Derfor støtter vi, at det bliver regnet igennem og kommunen tager ansvaret for, at miljøproblemet løses uden at klubberne får penge i klemme.

Publiceret 02 March 2021 16:00