Birgit Liin.

Birgit Liin. Pressefoto

Debat: Daginstitutionerne skal have frihed og mindre bureaukrati

Af Birgit Liin, medlem af Favrskov Byråd og borgmesterkandidat for Venstre, formand for Børne- og Skoleudvalget

Bodil Kvistgaard Olsen (Ø) tager i sit debatindlæg et vigtigt emne op: Hvad betyder andelen af pædagoger for kvaliteten i daginstitutionerne? Enhedslisten ønsker, at 80 procent af personalet udgøres af uddannede pædagoger, og jeg må forstå det sådan, at der deri også ligger, at den nuværende adgang for institutionerne til selv at bestemme, hvem de ansætter, ophæves.

Jeg forstår baggrunden for ønsket, for der er ubestridt en sammenhæng mellem uddannet personale i daginstitutioner og kvaliteten, men jeg er ikke enig i, at der i alle institutioner skal være et ufravigeligt krav om mindst 80 procent pædagoger.

For det første mangler der pædagoger, hvilket KL også har gjort opmærksom på. Nye pædagogstillinger vil derfor ikke nødvendigvis kunne besættes. Det er i øvrigt én af grundene til, at Venstre fik gennemført ansættelse af unge i fritidsjob i dagtilbud; vi vil gerne anspore flere unge til at gå pædagogvejen.

For det andet kan vi i Favrskov ikke se en entydig sammenhæng mellem en høj score i kvalitetsundersøgelserne og en høj andel af pædagoger. Der er nemlig flere ting, der har indflydelse på kvaliteten end kun personalets uddannelse. Organiseringen af arbejdsopgaverne mellem uddannede og ikke-uddannede, samt overvæltning af administrative opgaver til personalet kan betyde, at en høj andel af pædagoger ikke kan aflæses i kvaliteten. Vi er derfor nødt til at sørge for, at pædagogernes tid ikke bruges på papirnusseri, og en sådan gennemgang af institutionernes organisering og fjernelse af bureaukratiske krav står højt på Venstres ønskeliste.

For det tredje er Venstre tilhænger af den decentrale model, hvor institutionerne selv ansætter det personale, der er behov for, og vi er ikke til sinds at styre ansættelserne centralt med håndfaste måltal. Vi tror med andre ord på lokal frihed og lokale løsninger. Til gengæld vil vi hvert andet år følge op på kvaliteten med eksterne kvalitetsundersøgelser, som vi foreslog og med succes fik gennemført i 2019. Den lokale frihed skal selvfølgelig hvile på et solidt grundlag af viden.

Kvalitetsdiskussionen er vigtig, og det gælder også på ældreområdet. Jeg hilser det meget velkomment, at Enhedslisten går ind i kvalitetsdebatten, og jeg opfordrer andre partier til det samme.

Publiceret 15 March 2021 15:31