fotogestoeber - stock.adobe.com

Debat:

Bevar vores stier og ruter - også Sølvdalsstien i Ulstrup Fredskov

"Skal jagtinteresser gå forud for befolkningens mangeårige adgang til Sølvdalsstien i den bynære Ulstrup Fredskov? Er det Favrskov kommunes naturpolitik?" Sådan spørger Anne Bruun de Neergaard

Anne Bruun de Neergaard,Kongensbrovej 13, Aidt, 8881 Thorsø

Debat Omkring halvdelen af de danske stier og markveje er forsvundet gennem de seneste 50 år.

Efter en ændring i Naturbeskyttelsesloven i 2004 er nedlæggelse af stier i skoven og i det åbne land omfattet af en 'anmeldepligt.' Det gælder, når stien eller vejen er gennemgående, fører til særlige udsigtspunkter og har en væsentlig rekreativ betydning.

Konkret skal ejeren anmelde nedlæggelsen til kommunen, som derefter skal vurdere, om stien må nedlægges. Hvis kommunen ikke reagerer inden fire uger, har ejeren ret til at gøre, som han vil.

Sølvdalsstien i Ulstrup Skov er spærret, da ejer og jagtlejer ønsker at beskytte vildtet. Kommunen har accepteret, da stien og ruten efter forvaltningens mening alene er etableret i 2005-2006 for at øge publikums tilgængelighed i skoven.

I så tilfælde kan stien nedlægges.

Der er dog ikke bevis for denne påstand. Folk i Ulstrup har i årevis gået gennem dalen, spist af de vilde æbler og kælket og stået på ski i vintertide. Skal jagtinteresser gå forud for befolkningens mangeårige adgang til Sølvdalsstien i den bynære Ulstrup Fredskov? Er det Favrskov kommunes naturpolitik?

Publiceret 08 April 2021 13:00