Borgmester Nils Borring

Borgmester Nils Borring

Nytårstale fra borgmester Nils Borring

Før nytår bragte vi den afgående borgmesters nytårstale. Her efter nytår kommer den nye borgmesters nytårstale

Af
Af borgmester Nils Borring

At lave nytårstale er nyt for mig, og sådan venter der mig mange nye opgaver og oplevelser i 2010.
For første gang siden min barndom har december været én lang venten.
Som barn ventede jeg på juleaften og på gaverne.
Da jeg blev ældre, ventede jeg på nytåret og muligheden for at begynde på en frisk de steder, hvor jeg syntes, at det var tiltrængt.
I år har jeg ventet på årsskiftet og den forandring af min tilværelse, som nytåret vil bringe. Begyndelsen på min første tid som borgmester i Favrskov Kommune – og begyndelsen på en ny tid og en ny periode for Favrskov Kommune.

God konstituering

Jeg er rigtig glad for, at vi i Favrskov kunne lave en konstituering af det nye byråd uden skyggen af de stridigheder, vi har set i andre kommuner.
Det tegner godt for Favrskovs fremtid, og det vidner om, at vi har et byråd med respekt for Favrskovs borgere, som mødte op og stemte til kommunalvalget den 17. november 2009.
Det vidner også om et Favrskov Byråd med respekt for politiske med- og modspillere, og det er ganske godt at kunne bygge et nyt samarbejde på respekt mellem mennesker.
Det skal nok bringe os langt i de kommende fire år – og at bringe Favrskov langt er et fælles ønske og en bærende drivkraft for alle i Favrskov Byråd, tør jeg godt love.

Den økonomiske balance

Når det er sagt, så bliver der også brug for samarbejde og fælles fodslag, når byrådet skal fortsætte den gode udvikling af Favrskov Kommune.
Helt konkret – ja helt kontant kan man nærmest sige – venter der en svær opgave med at forbedre balancen i Favrskovs økonomi allerede i 2010.
Ved budgetlægningen i 2009 pegede samtlige partier i Favrskov Byråd på, at den økonomiske situation i Favrskov har førsteprioritet i det politiske arbejde fremadrettet.
I budgetaftalen for 2010 lovede forligspartierne hinanden, at vi allerede i begyndelsen af det nye år vil arbejde for en sikker og stabil økonomi i Favrskov.
Det løfte, agter vi at holde i det nye byråd!
I det hele taget er hensigten at fortsætte udviklingen af Favrskov Kommune i respekt for beslutningerne i det gamle byråd.

Tak til de gamle

Jeg vil da også gerne benytte lejligheden til at rose det afgåede byråd for et godt og grundigt arbejde.
Jeg sad selv som menigt medlem af Favrskovs første byråd, og jeg vil gerne anerkende det store arbejde, som det tidligere byråd, de tidligere udvalgsformænd og den tidligere borgmester har lagt i opbygningen af Favrskov Kommune.
Der har været brug for både knofedt og hjerteblod i opbygningen af Favrskov Kommune, og uden begge dele, var vi ikke nået så langt, som tilfældet er.
Favrskov er en god og stabil kommune, som vi i fællesskab skal formå at løfte til nye højder i løbet af de næste år.
Jeg glæder mig til arbejdet – og til samarbejdet med borgerne, virksomhederne, medarbejderne og politikerne i Favrskov Kommune.
Rigtig godt nytår til jer alle!

Publiceret 01 January 2010 01:00