Anicos apparat, der ved hjælp af lyde kan holde vildtet fra markafgrøderne. Anico har også løsninger parat, der kan forhindre påkørsel af vildt på vejene.

Anicos apparat, der ved hjælp af lyde kan holde vildtet fra markafgrøderne. Anico har også løsninger parat, der kan forhindre påkørsel af vildt på vejene.

Lys og lyd holder hjortevildt væk fra marker og veje

De danske landmænd har alle dage levet med markskader forsaget af kronvildt. Men nu ser en østjysk opfindelse ud til, at kunne sætte en stopper for dette.

Af
Af Ida Slotø

Da avisens udsendte møder manden bag denne opfindelse, Mogens Rosengaard, Østenfjeldvej ved Nimtofte, medbringer han et elektronisk apparat, der kunne være udviklet af NASA. Men opfindelsen er helt igennem dansk, og oven i købet østjysk. Mogens Rosengaard er nemlig hjernen bag denne nyskabelse, og hans firma Anico - Animal control - producerer dette sidste nye skrig inden for vildtafværgning.
Firmaets fokusfelter er vildtovervågning, vildtregistrering og vildtafværgning.

God for både dyr og natur

Mogens Rosengaard forklarer, at ideen opstod på baggrund af de mange konflikter der er mellem vildt og mennesker.
Problemet for landmændene er, at vildtet æder deres afgrøder, og dét koster bønderne dyrt. Indtil nu har den eneste løsning været at opstille kulturhegn, kreatur-elhegn, gaskanon, eller et oppusteligt fugleskræmsel i eller omkring markerne.
Anvendelse af hegn volder en masse problemer. Dels fordi dyrene risikerer at sidde fast i hegnene, og derved gør skade på dem selv. Erfaringer viser endvidere, at kulturhegn ofte bliver stående, også mange år efter at deres vildtbeskyttende effekt er ophørt.

Lyde, der kun høres af dyrene

Anico har nu i samarbejde med elektronik-ingeniør firmaet Amfitech og Vidensministeriet via Innovation Midt Vest udviklet et system baseret på sensorer, der opfanger når et dyr passerer. Herved aktiveres et lydbibliotek, som kan rumme op til 500 forskellige højfrekvente lyde. Disse lyde kan kun høres af dyrene, og på den måde sikrer Anico's system, at besøgende i de danske skove ikke udsættes for støjgener. Foruden lyd, kan apparaterne også frembringe lys og - som noget nyt, forskellige lugte.
"Vi eksperimenterer på nuværende tidspunkt med lugten af hund", fortæller Mogens Rosengaard.
På apparaterne kan der også monteres kameraer, så brugeren kan se vildtet hjemme i sin stue. Mindre kameraer kan opsættes i fuglekasser, således at man kan følge livet og årets gang i fuglekassen via sin PC.
Systemet får strøm fra solceller, og i de mørke vintermåneder kan funktionerne opretholdes ved hjælp af en såkaldt brændselscelle. På den måde belaster brugen af apparaterne ikke naturen.

Næste stop er udlandet

Succesen med denne type vildtafværgning har været stor. En landmand i Vestjylland havde årligt haft kronvildtskader på sine afgrøder for mellem 300.000 og 400.000 kroner. I år, efter opstilling af apparaterne, er skaderne reduceret til cirka 20.000 kroner.
"vi kan knapt nok følge med", siger Mogens Rosengaard.
Først og fremmest vil Anico koncentrere sig om Danmark, men på længere sigt er planen, at konceptet også skal udbredes internationalt. Faktisk er det så småt på vej over landegrænsen, idet der er opstillet nogle apparater i Polen.Apparaturet drives ved hjælp af solceller og brændselsceller, der ikke belaster naturen.

Forhindrer påkørsler

Anico har endvidere fået et samarbejde med det svenske vejvæsen, for at forhindre påkørsler af kronvildt og elg.
På vlldtskiltet tændes der et blinklys når vildtet er tæt på vejen., hvilket får bilisterne til at sænke farten. Dette ses tydeligt på to teststrækninger i Rold skov og i Grib skov, hvor Mogens Rosengaard via fjernbetjening har aktiveret skiltene, og observeret bilisternes reaktion.
"Så snart der kommer lys i skiltet, kommer der også lys i bremselygterne. Folk har respekt for de nye skilte. Det har de ikke for den gamle slags."

Apparaturet drives ved hjælp af solceller og brændselsceller, der ikke belaster naturen.

Apparaturet drives ved hjælp af solceller og brændselsceller, der ikke belaster naturen.

Anico fik på Agromekmessen i Herning i november tildelt tre stjerner af tre mulige som nyhed på højt niveau. Ánico arbejder i øjeblikket med støtte fra lokale LAG-midler på at undersøge i hvilket omfang landmænd vil deltage i udvikling af et lokalt vildtkoncept. Det går ud på at kronvildtet ved hjælp af ny teknik kan ses på specialdesignede fodermarker, både om dagen og om natten. Konceptet er ikke tidligere set i Danmark. På Island er der et velbesøgt hvalsafarikoncept, som besøges at tusinder af mennesker.

Publiceret 07 January 2010 15:15