Byrådet og tre af de stående udvalg bruger i år rådhuset i Hammel til deres møder.

Byrådet og tre af de stående udvalg bruger i år rådhuset i Hammel til deres møder.

Politikerne er ved at komme i gang

Det tager sin tid at få sparket et nyt byråd og dets underudvalg i gang. Af synlige tegn på liv er, at mødekalenderen er til behandling rundt i udvalgene

Af
Af Erling Baastrup

Byrådspolitikerne i Favrskov kan i øjeblikket komme med input til et forslag, som er rundsendt med et bud på  mødetidspunkter.

Byrådet

Det foreslås, at Byrådets møder i 2010 fortsat afholdes på administrationsbygningen i Hammel. Møderne afholdes fra kl. 19.00.
Der er forud for de ordinære byrådsmøder reserveret tid til afholdelse af temamøder (seminarer) i tidsrummet fra kl. 15-18.

Stående udvalg

Det normale ser ud til at blive, at byrådet holder møde den sidste tirsdag i måneden med 2. februar som en undtagelse.
Ugedagen før holder økonomiudvalget sit møde.
De øvrige stående udvalg vil typisk holde møde tirsdag-torsdag i starten af måneden.
Det bliver igen Hammel, der bliver den største »mødeby«. Fortsat holdes de ogffentlige byrådsmøder i byrådssalen i Hammel.
Udvalgene holder som udgangpunkt møde i det »rådhus«, hvor den tilhørende administration befinder sig. Det betyder, at økonomiudvalget mødes i Hinnerup, arbejdsmarkedsudvalget holder til i Hadsten, børne- og skoleudvalget samles i Hvorslev, mens Hammel får besøg af tre udvalg, nemlig kultur- og fritidsudvalget, social- og sundhedsudvalget og  teknik- og miljøudvalget.

Publiceret 18 January 2010 10:38