Favrskovs landmænd og deres organisation ta´r skraldet!

Birgit Bak, Skanderborgvej 202, Norring, 8382 Hinnerup

En af de vigtige grunde til at styret i Favrskov Byråd skiftede fra Venstre til Socialdemokraterne er de mange ubehandlede sager, som roder rundt i Teknik og Miljø. Kommunen er kort sagt nr. sjok, når det gælder behandlingstider af ansøgninger fra landmænd om miljøgodkendelser. Det kan ingen være tjent med, hverken landmændene eller resten af kommunens borgere. Derfor har det nye byråd valgt at opprioritere området. Men er måden til skade eller gavn for de hårdtprøvede landmænd og deres interesseorganisation. Udover en såkaldt omprioritering i Forvaltningen, hvor man flot flytter 3. mio. kr. fra administrationen til sagsbehandling af de 45 landmænds sager, har Byrådet bevilliget 600.000 kr. til genåbning af gamle sager. Da der åbenbart stadig er rod og besvær med at skaffe kvalificeret personale til Teknik- og Miljø har man valgt at sætte "ræven til at vogte gæs". Kommunen har simpelthen hyret LandboMidtØst, som er en paraplyorganisation for samtlige landboforeninger i Østjylland, til at behandle miljøsagerne. På foreningens hjemmeside, kan man bl.a. læse følgende: "Idégrundlag for LandboMidtØst LandboMidtØst har som formål at fremme landmændenes indtjening, udvikling og image gennem kvalitetsbetonet og helhedsorienteret rådgivnings- og servicevirksomhed inden for alle områder af den primære jordbrugsvirksomhed samt løse relevante opgaver for øvrige erhverv og interessegrupper." Hvad skal det så gavne? Foreningen LMØ har ganske givet kvalificeret personale, der er inde i sagerne. På den "korte bane" vil denne jo så kunne hente penge i kommunekassen, og landmændene vil formentlig kunne komme i gang med deres udvidelser, hvis de vel at mærke kan låne til det i banken. Men på den lange bane. Hvordan vil landbrugets i forvejen blakkede renomme kunne bære, når naboer og interesserede borgere i Favrskov Kommune begynder at tale om, dette mærkværdige samarbejdskompleks? Jeg synes, det er synd og meget forkert med den lange sagsbehandlingstid, men jeg synes om muligt, det er endnu mere synd, når disse landmænd sammen med deres organisation fremover vil blive kigget skævt til og mistænkeliggjorte, fordi Favrskov Kommune ikke kan finde ud af at organisere sig, så de kan udføre en uvildig og retfærdig sagsbehandling. Måske er det meget belejligt for Favrskov Kommune at "tvære" ansvaret over på landmændene og LMØ. For kommer det nu til erstatningssager, fordi godkendelser skal trækkes tilbage, da miljøkravene højst sandsynligt skærpes allerede i løbet af foråret, så kan Favrskov Kommune vel "vaske hænder" og sende "aben" videre til LMØ, altså landmændene. Jeg er bange for, at det bliver til større skade for de involverede landmænd at få en hurtig godkendelse under de nuværende omstændigheder, end det vil være, hvis de afventer de nye skærpede miljøkrav og fortsat stiller krav til at Kommunen får styr på sin forvaltning, således at ansvaret kun kan placeres et sted. Hvis LMØ, som repræsentant for landmændene, vedholdende stiller kvalificerede krav til Favrskov Kommunes procedurer, så vil de sætte sig selv i et positivt lys som værende den konstruktive part; og alt andet end lige, så er det vel ikke netop nu, med en stadig stigende gæld hos især store landbrug, at det er livet om at gøre, at få godkendt sine udvidelser, uagtet man er blevet svinsk behandlet i forbindelse med ansøgninger, indsendt før den økonomiske recession satte ind.

Publiceret 18 January 2010 01:19