Siden 2009 er der vendt op og ned i Anders G. Christensens politiske liv, men formandsposten i KKR de næste fire år er nu igen sikret.
Dette billede blev taget i Hadsten en uge før kommunalvalget i 2009.

Siden 2009 er der vendt op og ned i Anders G. Christensens politiske liv, men formandsposten i KKR de næste fire år er nu igen sikret. Dette billede blev taget i Hadsten en uge før kommunalvalget i 2009.

Anders G. Christensen beholdt formandspost i KKR

Anders G. Christensen og Jan Petersen fra Norddjurs skal køre parløb i KKR Midtdjylland

Østjylland besætter igen formands- og næstformandsposten i Kommunernes Kontaktråd i Midtjylland. Venstres afgåede borgmester, Anders G. Christensen, fortsætter på formandsposten, medens den nyvalgte Norddjurs Borgmester Jan Petersen overtager næstformandsposten efter partifællen, Aarhus borgmester Nicolai Wammen.
Konstitueringen skyder dermed en pil igennem manges spådomme, om at en ikke-borgmester ikke kan bestride stillingen i KKR, der jo netop handler en del om samarbejde mellem de 19 borgmestre og deres kommuner i hele Midtjylland.
Anders G. Christensen er da også glad for posten og pointerer at det da nok ikke bliver så "nemt", når man ikke længere er borgmester. "Men jeg skal som politiker nok få skaffet de informationer som jeg har brug for, desuden er man i KKR gode til at informere, så det frygter jeg ikke," siger Anders G. Christensen der endnu ikke vil ud med, hvad han så ellers skal lave, når han ikke udfører sit byråds - og udvalgsarbejde for Favrskov Kommune, eller fungerer som formand for KKR.
"Det finder jeg nok ud af, der er del spændende ting i spil, men jeg har ikke slået et søm i endnu. Men der er ingen tvivl om at politik vil fylde en del i min tilværelse."
Skal du være levebrødspolitiker?
"Jeg tager de udfordringer der kommer, men om politik kommer til at fylde det halve, hele eller kvarte af mit liv, kan jeg ikke sige endnu."
Du har tidligere fået en borgmesterløn, kan du godt klare dig uden job i en længere periode?
"Ja sagtens, det er jo et spørgsmål om at sætte tæring efter næring."

null

Publiceret 25 January 2010 16:00