Sundhedspædagog i alle børnehaver

Af Christian Møller-Nielsen, byrådsmedlem for V

Favrskov Kommune bør uddanne en sundhedspædagog i alle børnehaver. Sundhedspædagogen skal have en særlig uddannelse indenfor sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, og skal udover vanlige arbejdsopgaver i børnehaven tillige være rådgiver for børnehavelederen og kolleger. Målet er at styrke børnenes trivsel og sundhed.
Sundhedspædagogen skal have særligt fokus på fire områder.
*For det første en sundere livsstil for børnene, specielt mere udendørs daglig bevægelse med boldspil og leg. Bevægelse skal være en integreret del af dagligdagen.
*For det andet fokus på en sund madordning i børnehaven i samarbejde med kommunens diætist. Den nye nationale madordning indebærer, at der i alle børnehaver dagligt kan serveres et sundt måltid til alle børnene.
*Håndhygiejne blandt børn og personale. Systematisk håndhygiejne og rengøring af legetøj er effektiv forebyggelse af smittespredning med for eksempel forkølelsesvirus.
*For det fjerde opmærksomhed på indeklimaet. Det gælder både støjniveauet, rengøring og udluftning.
Forslaget om sundhedspædagoger vil blive præsenteret i kommunens Social- og Sundhedsudvalg.


Publiceret 25 January 2010 08:52