Anna-Grethe Dahl er formand for Arbejdsmarkedsudvalget.

Anna-Grethe Dahl er formand for Arbejdsmarkedsudvalget.

Unge skal opkvalificeres og i arbejde

I den beskæftigelsesplan, som nu er kommet fra Jobcenter Favrskov, at man vil intensivere indsatsen over for ledige unge og folk på syge-dagpenge

Af
Erling Baastrup

2,8 procent af arbejdsstyrken er ledig i Favrskov Kommune. Jobcenter Favrskov forventer, at tallet stiger lidt i 2011, hvor den samlede Beskæftigelsesplan 2011 fokuserer på de lovbestemte indsatser og opgaven med at få unge og borgere på syge-dagpenge i job.
Anna-Grethe Dahl (A), formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Favrskov Kommune, understreger, at der er noget at tage fat i.
”Vi er gået fra en ledighed på under én procent i 2008 til, at vi i Beskæftigelsesplan 2011 opererer med en ledighed på fire procent. Det svarer til et ledighedsniveau på ca. 1.000 fuldtidsledige i Favrskov Kommune. Derfor handler det om at finde og skabe jobåbninger på arbejdsmarkedet,” siger Anna-Grethe Dahl.

2.8% ikke reelt

De seneste arbejdsløshedstal viser dog, at der lige nu er en ledighed på 2,8 procent, men i det tal indgår de ledige i aktivering ikke. Antallet af aktiverede ledige, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, er steget fra 100 i juli 2009 til 270 i juli 2010. Denne stigning skal faktisk lægges til, så man får det, der hedder bruttoledigheden.
Jobcenter Favrskov har ud over de lovbestemte områder valgt at fokusere på endnu to indsatsområder, forklarer Anna-Grethe Dahl: ”Vi vil gerne intensivere vores indsats i forhold til de unge, der er ledige og til personer på syge-dagpenge. Det er en ekstra udfordring, at de ledige unge ikke har de fornødne kompetencer til at varetage jobfunktionerne, som forventeligt bliver efterspurgt. Så vi skal i gang med opkvalificering og efteruddannelse af arbejdsstyrken for at undgå, at de unge bliver marginaliserede. Sideløbende skal vi fortsat have fokus på de langtidsledige, så de får en mulighed for at komme videre,” siger formanden.

Publiceret 27 September 2010 13:18