Debat:

Megamøller midt i en af Favrskovs landskabsmæssige perler

Af Anders Laugesen, Voldum

Favrskov er en kommune med meget skøn natur. I den østligste del af kommunen er en af perlerne: Mygind Skov og omgivelser. Et forslag vil placere seks megamøller midt i dette enestående natur- og kulturlandskab.
Megamøller er op til 150 meter høje, og derfor definerer Skov- og naturstyrelsen nærzonen for megamøller til 4 ½ kilometer. Det betyder, at inden for den zone er : "vindmøllerne det dominerende element i landskabsbilledet og deres proportioner tydeligt overgår andre landskabselementer" (miljøministeriets hjemmeside beskrivelse af konsekvenszoner for store vindmøller).

Inden for 4 ½ kilometer af området for de planlagte megamøller befinder sig følgende:
1. Mygind Skov med et af landets smukkeste bøgehegn - lige op til tre af megamøllerne, som man planlægger at opstille inden for skovbeskyttelseslinjen.
2. Desuden under to kilometer fra møllerne det store genopretningsprojekt omkring Alling Å, hvor det offentlige netop er i gang med at investere 50 millioner for at genskabe en enestående naturperle, der tiltrækker fugle og mennesker. Opsætningen vil skæmme dele af ådalen. Derudover vil møllerne blokere for at lave vandre- og naturstier, som forbinder det gamle forhistoriske landskab ved Søby via Mygind skov med Alling Ådal. Ingen har lyst til at nyde natur og fuglesang omgivet af støjende møller. Opsætningen vil altså forhindre udviklingen af natur-turisme i denne del af kommunen.
3. Inden for en radius af 2,5 kilometer fra møllerne befinder der sig i et enestående bronzealderlandskab 9 registrerede gravhøje, inden for 1200 meter en gammel Vor Frue helligkilde, inden for 2 kilometer en førkristen helligkilde samt 700 meter fra møllerne en offentlig naturtelt-plads for campister, der søger skovens dybe, stille ro. Også her vil møllerne skæmme.
4. Hhv. to og fire kilometer fra de planlagte møller befinder områdets to eneste fredede mindesmærker sig: Clausholm Slot og Sjellebrostenen.

I Favrskov Kommunes retningslinjer for opstilling af store vindmøller på op til 150 meter skriver man: "Vindmøller skal placeres og udformes under videst mulig hensyn til det åbne lands interesser, herunder især hensynet til landskabsbilledet."
Hvis kommunalbestyrelsen vil undgå at komme i konflikt med deres egne retningslinjer og med Skov- og Naturstyrelsen, så må man formode, at placeringen af de seks megamøller ved Rigtrup bliver afvist.

Publiceret 27 October 2010 10:30

Foredrag i Ø. Velling Forsamlingshus