Politikerne fra teknisk udvalg var fra venstre Charlotte Green (C), Kurt Andreassen (V), Anne Neergaard (A) og Torben Nielsen (O).

Politikerne fra teknisk udvalg var fra venstre Charlotte Green (C), Kurt Andreassen (V), Anne Neergaard (A) og Torben Nielsen (O).

Vindmøllemøde med Rigtrup og Mygind i hovedrollerne

Tirsdag aften havde Favrskov Kommune inviteret til informations- og debat-møde som en for-høring til det vindmølleplan, der skal udarbejdes

Af
Erling Baastrup

debat Op mod 100 deltagere var der i Sløjfen i Hadsten, da politikere og embedsmænd præsenterede skitser til placeringsmuligheder af høje vindmøller på udvalgte steder i kommunen. Politikerne gjorde det også klart, at det er nu, man skal komme med sine gode idéer og forslag.

Kulturlandskab

Det viste sig ret hurtigt under spørgerunden, at det mest er området ved Rigtrup og Mygind, der stilles spørgsmålstegn ved.
For Anders Laugesen, Voldum, handlede det om kulturlandskabet. Med den foreslåede placering ville man inden for en afstand af 2.5 km fra møllerne have ni bronzealderhøje, hvilken man burde tage i betragtning. Anders Laugesen lovede dog at gå positivt med ind i at udvikle området og gøre det til det bedste sted at være i hele kommunen. Han ville gerne have vindmølleplanen sendt til hjørnespark, så der var mere tid til at se på alternativer og det bredere perspektiv.
Anne Neergaard fra teknisk udvalg forklarede, at de kulturhistoriske aspekter endnu ikke var med i skitserne.
En anden deltager påpegede, at det i øjeblikket bakkede landskab ville opfattes fladt, hvis de høje møller kommer.

Anders Laugesen vil kæmpe for kulturlandskabet.

Anders Laugesen vil kæmpe for kulturlandskabet.

Støj og hastighed

Flere gange blev begrebet støj naturligvis berørt. Her kunne Kristian Frische fra Statens Vindmøllesekretariat fortælle, at der er helt faste grænser for støjen, og at den vil blive beregnet i hvert af de projekter, der ansøges om. Grænsen lægges på et kompromis, hvor højst 5% af naboerne føler gener.
At møllerne bliver højere betyder også, at tonen får en lavere frekvens. Betydningen af den er der åbenbart ikke enighed om. En deltager ville vide, om man ville støtte sig til ekspertudtalelser fra Ålborg Universitet om, at det ikke er farligt, eller til beboerne på Tåsinge, der er naboer til en høj mølle, og som angiveligt skulle få hovedpine og maveproblemer. Hertil svarede Kristian Frische, at de lokale politikere naturligvis måtte støtte sig til hvem, de vil.

Op mod 100 var mødt frem til vindmøllemødet i Sløjfen i Hadsten.

Op mod 100 var mødt frem til vindmøllemødet i Sløjfen i Hadsten.

Skygger på terrassen

En deltager fra Mygind var bange for livskvaliteten. Ikke så meget på grund af støjens styrke, men fordi, den er til stede hele tiden.
En anden deltager fra Mygind kunne konstatere, at der i Mygind-Rigtrup-området vil være 34 husstande, der bliver meget berørt. For spørgerens eget vedkommende handlede det bl.a. om vingernes skyggevirkninger på hendes terrasse.
”For skyggekast er der ingen faste grænser, men en tommelfingerregel siger, der højst må være sådanne i 10 timer pr. år,” forklarede Kristian Frische.

Hvorfor i kanten?

Flere var inde på det underlige i, at møllerne placeres i udkanten af kommunerne, og at når man gør det på begge sider af en kommunegrænse, kan problemerne pludselig blive fordoblet. ”Koordinerer I med de tilstødende kommuner,” blev der spurgt.
Her kunne embedsmændene og politikerne forsikre, at det skete allerede, og at det også var et krav om det i cirkulæret, der har med vindmølleplaceringer at gøre.
Flere var inde på andre af de foreslåede placeringer. Bl.a. det ved Lyngballegård, som vil blive påvirket, hvis Viborgvej sendes syd om Lading. Svaret hertil var, at så foreligger der en ny situation.

Publiceret 03 November 2010 07:00

Foredrag i Ø. Velling Forsamlingshus