Møllestøj kan godt give stress

Fejlcitering kan give helt forkerte opfattelser. Således også om vindmøllers farlighed

Af
Erling Baastrup

I vores reportage fra Vindmølleaftenen i Sløjfen i Hadsten skrev vi bl.a.:
”At møllerne bliver højere betyder også, at tonen får en lavere frekvens. Betydningen af den er der åbenbart ikke enighed om. En deltager ville vide, om man ville støtte sig til ekspertudtalelser fra Ålborg Universitet om, at det ikke er farligt, eller til beboerne på Tåsinge, der er naboer til en høj mølle, og som angiveligt skulle få hovedpine og maveproblemer.”
Det har fået professor i akustik ved Aalborg Universitet, Henrik Møller, til at reagere. Sammen med sine kollegaer er han nemlig kendt som fortaler for at sænke grænserne for møllestøj og for at gøre opmærksom på, at den lavfrekvente støj kan være et problem, når møllerne bliver større. Henrik Møller ved ikke, hvor fejltagelsen kommer fra, men kan forestille sig, at nogen har plukket en enkelt sætning ud af sammenhængen fra en artikel i Samvirke, hvor han fortæller, at lavfrekvent støj ikke direkte er farligt her og nu. I Samvirke hedder det nemlig:
»Direkte farligt er det ikke, med mindre det bliver meget højt. Men øret opfatter trykbølgerne og kan altså godt høre de lave toner. Folk er typisk generet af lydene, de er ubehagelige og giver uro, men de er ikke fysisk skadelige,« siger han. Og tilføjer: »Og det er så alligevel noget vrøvl, for hvis man generes af en støj, og især hvis genen er langvarig, så begynder indirekte fysiske fænomener at betyde noget. Støj, der irriterer, kan give os stress, og det kan i allerhøjeste grad indvirke på helbredet.«

Publiceret 15 November 2010 15:00

Foredrag i Ø. Velling Forsamlingshus