Formand for udvalget for natur, teknik og miljø i Syddjurs Kommune, Carsten Bech, har af Favrskov Kommune fået lovning på en løbende orientering om vindmølleplanerne ved Rigtrup

Formand for udvalget for natur, teknik og miljø i Syddjurs Kommune, Carsten Bech, har af Favrskov Kommune fået lovning på en løbende orientering om vindmølleplanerne ved Rigtrup

Kommunedialog om vindmøller i Favrskov

Favrskov og Syddjurs Kommuner har løbende været i dialog om vindmølleplanerne ved Rigtrup

Af
Af Mogens Greve

Vindmølleplanerne for Rigtrup har mødt modvind blandt flere borgere i Rigtrup og omegn. Det gælder borgere såvel i Favrskov Kommune som i den tilgrænsende Syddjurs Kommune.
Syddjurs Kommune har for nogen tid siden henvendt sig til Favrskov Kommune og bedt om at blive holdt orienteret om vindmølleplanerne.

Afstandsgrænsen
Formand for udvalget for natur, teknik og miljø i Syddjurs Kommune, Carsten Bech, siger, at Syddjurs Kommune er blevet lovet en løbende orientering af Favrskov Kommune.
"Vi har fortalt Favrskov Kommune, at vi vil følge høringen om vindmølleplanerne," fortæller Carsten Bech.
Han fortæller også, at det er afstandsgrænserne som bestemmer hvem der skal høres i en sådan sag, uanset at nogen bor i en anden kommune.

Holdes orienteret
Planlægger i Plan, Byg og Beredskab i Favrskov Kommune, Hanne Krogsgaard Andersen, har i en mail til Syddjurs Kommune lovet at holde Syddjurs Kommune orienteret.
Hun fortæller i mailen, at man efter foroffentlighedsfasen som løb frem til 8. november nu vil tage stilling til, om man ønsker at lade området indgå i temaplan for store vindmøller i Favrskov Kommune.
I forbindelse med en eventuel VVM-redegørelse, vil Favrskov også tage kontakt til Syddjurs, hvis der skal udarbejdes en ny visualisering af mølleprojektet.

null

Publiceret 17 November 2010 14:35

Foredrag i Ø. Velling Forsamlingshus