DEBAT Bevar Voldum Centret som det er

Kate Nielsen. Tillidsrepræsentant. Voldum Centret. På vegne af medarbejderne på Voldum Centret.

Det er med stor undring der over hovederne på både medarbejdere og beboere, åbenbart er indgivet et forslag fra Lokalrådet til Favrskov Byråd om, at gøre Voldum Centret til et friplejehjem.
Hvor er VI i processen. Ingen har spurgt os medarbejdere eller vores kære ældre beboere om vores mening og tanker om at Voldum Centret skal under Diakonledelse.
Ved De som synes, dette er en genial ide at, ledelsen på Diakonplejehjem, har frit valg mht. hvilke beboere de vil tilbyde en plejehjemsplads. Ud fra to betalingssatser vil de måske vælge den "gode" selvhjulpne borger, frem for de svage plejekrævende? Det vil som vi ser det måske, blive dyrere end det er i dag. Desuden kan de, der har lidt penge på kistebunden købe sig til ekstra services, og de som ikke har råd, får kun lige, hvad de har brug for. Altså en opdeling af rig og fattig.
Diakonissestiftelsen kan suverænt selv bestemme, hvor mange boliger de vil bygge til. Det kan betyde nedlæggelser andre steder i Favrskov Kommune.

Vi argumenterer derfor for at, bevare vores Kommunale Plejecenter, hvor alle borgere bliver behandlet lige og med stor respekt. Fordi alle mennesker for os er ganske særlige uanset social baggrund. Friplejehjem eller ej. Hos os har beboerne stor indflydelse på Deres hverdag og kan få en snaps og hygge, som på det nok så omtalte Lotte Plejehjem.
Det vil have en stor betydning for os som medarbejdere, hvis der fremover bliver ansat en forstander. Som det ser ud nu, er vi særdeles selvstændige. Vi tager et stort medansvar og har medindflydelse på den daglige arbejdsgang. Derfor ligger sygefraværet hos os også meget lavt.
Vores omdømme er positivt og vi har ry for at være et Plejecenter, der IKKE er en økonomisk belastning for Favrskov Kommunes budget. Vi er så heldige at kunne runde året af med overskud og det er vi faktisk stolte af.
Udover det vil vi som friplejehjem også føle os alene og afskåret fra omverden, da vi så ikke længere vil have Kommunens andre Plejecentre som sparringspartnere. Den tryghed det giver at, have andre med på sidelinjen, der arbejder ud fra samme værdigrundlag som os er ubeskrivelig.
Hvis der her på stedet bliver ansat en forstander, mister vi måske vores selvstændighed og medansvar. Vores kompetencer og ekstra funktioner vil blive taget fra os, og dermed også gå ud over arbejdsmiljøet, arbejdsglæden og sygefraværet.

Det her er en bøn til Politikerne i Favrskov, men bestemt også et opråb til Lokalrådet i Voldum. Lokalrådet der tillader sig at, holde møde – her på Voldum Centret - omkring vores fremtid, uden at invitere os, uden at informere os, uden at informere de ældre, som bor her og uden at informere de pårørende. Vi opdager dette ved at læse om det i avisen.
Vi mener de er nogle luskebukse. Hvorfor dog ikke lade os komme med på banen. For dem er vi ikke levende mennesker, men derimod ting, der bare skal overdrages i et virksomhedsskift.

Publiceret 19 November 2010 10:16

Foredrag i Ø. Velling Forsamlingshus