Cecilie Høj Larsen i byrådssalen, hvor hun stillede vindmøllespørgsmål på vegne af beboerne i Rigtrup, Voldum, Mygind og Hesselhøjvej.

Cecilie Høj Larsen i byrådssalen, hvor hun stillede vindmøllespørgsmål på vegne af beboerne i Rigtrup, Voldum, Mygind og Hesselhøjvej.

Vindmøller i modvind

På december måneds byrådsmøde i Favrskov blev der stillet spørgsmål i forbindelse med skitserne over mulige vindmølleplaceringer

Af
Erling Baastrup

I spørgetiden i byrådssalen i Favrskov tirsdag eftermiddag fik Cecilie Høj Laursen som repræsentant for området omkring Rigtrup mulighed for at stille fem spørgsmål i forbindelse med vindmøller. Spørgsmål både af politisk og af teknisk karakter. På kort form kommer de her:
Hvorfor har kommunen valgt at lægge overliggeren for energiudvikling via vindmøller markant højere end de nationale mål? Har kommunen overvejet at øge afstandskravene for at sikre borgernes heldbred og livskvalitet?
Flere forskere bl.a. professor i akustik Henrik Møller fra AAU har dokumenteret, at afstanden mellem beboelser og store vindmøller skal øges i forhold til nuværende regler for at undgå problemer med støj.
Hvad vil der ske, hvis beregningerne afviger fra virkelighedens målte værdier? Vil møllerne blive taget ned, hvis den målte støj hos naboerne er højere end den maksimale støjgrænse?
Hvis vindmøllerne sættes op og støjen (specielt den lavfrekvente støj) giver gener såsom søvnløshed, hovedpine og kredsløbsforstyrrelser, hvem har ansvaret, og hvem skal betale erstatning til de forulempede borgere?
Vindmøller må støje med op til 44dB ved nærmeste beboelse døgnet rundt. Den danske aften/nat-grænse på 20 dB i frekvensområdet 10-160 Hz, som gælder for støj fra virksomheder, men ikke for vindmøllestøj, vil blive overskredet i opholdsrummene hos mange af de naboer, der ligger tæt ved grænsen på de 44 dB.
Er det rimeligt at udsætte borgerne for denne støjpåvirkning 24 timer i døgnet, året rundet?

Behandles senere

Mere uddybende svar vil tilgå spørgerne senere, men formanden for teknik- og miljøudvalget, Charlotte Green havde nogle kommentarer. Hun understregede, at der ikke foreligger nogen plan, men kun et første udkast, som man kan reagere på og komme med gode idéer til. Det hele bliver samlet op i januar:
”Flere af de stillede spørgsmål har ikke været behandlet politisk endnu. Og der bliver rigelig tid til at snakke om sagerne,” sagde Charlotte Green og lovede, at de tekniske spørgsmål vil få svar senere.

Publiceret 22 December 2010 12:58

Foredrag i Ø. Velling Forsamlingshus