Forældrene skal opdrage ordentligt

En vigtig forudsætning for, at børnene lærer noget i skolen, er, at forældrene tager deres ansvar alvorligt

Af
Erling Baastrup

På december måneds møde i Favrskov Byråd behandlede man bl.a. rapporten om folkeskolernes situation. I den ser man på de fokuspunkter, som er fastlagt, og et af dem har som tidligere titlen ”Ro og Trivsel i klassen”. I dette års rapporter skulle det faktisk ikke indgå, men politikerne fik alligevel sendt nogle signaler – ikke mindst til forældrene.
Fra socialdemokraten Joachim Laursen lød en del af forklaringen, at en del mennesker er blevet mere fattige og har mindre i den sociale rygsæk, hvilket kan være med til at skabe uro i klassen. Den forklaring ville Flemming Nørgaard (V) ikke købe: ”Det er ikke kun det.”
”Forældreansvaret er alfa og omega. Det drejer sig om at ville og at prioritere. Det er ikke nok at have penge,” mente udvalgsformand Erik Høeg.
”Forældrene har et stort ansvar. Ro er en forudsætning for koncentration. Derfor skal opdragelsen i hjemmet være i orden,” sagde Anders G. Christensen (V).
”Børnene skal være klar til tiden. Læreren skal være klar til timens begyndelse. Og forældrene skal ikke bare læne sig tilbage derhjemme. Så er børnene ikke klar til næste dag,” mente Nikolaj Per Schøler (V).

Ro i salen

Under dette punkt blev byrådet flere gange sammenlignet med en skoleklasse, hvor læreren, borgmesteren, var læreren. Man skulle jo så tro, at byrådet var en mønsterklasse. Men nej. Flere talt højlydt og forstyrrende læreren imod. Andre glemte at tale høfligt og bruge medlemmernes efternavne. Mindst én var også på facebook noget af tiden.

Publiceret 01 January 2011 11:00