Præstemarkskolen i Søften kan både klappe og læse.

Præstemarkskolen i Søften kan både klappe og læse.

Flere skolebørn læser bedre

Folkeskolerne scorer nu godt på læsetests, men gruppen af usikre læsere er stor på nogle skoler

Af
Erling Baastrup

Politikerne i Favrskov Byråd har meldt ud, at det er en tilfredsstillende udvikling, man kan se på elevernes læsefærdigheder. De er blevet testet både i 1. klasse og i 3.

Op til 20% usikre læsere

Konkret kan man konstatere for eleverne i 1. klasse, at den procentvise andel, som er hurtige og sikre læsere, på to år er steget fra 70 til 79. Målet er her 85%.
At de sikre, men langsomme læsere samtidig er faldet fra 17% til 10%, viser altså, at der kun er 11%, der er usikre læsere. Det sidste tal er et lille fald fra 13 til 11, men politikerne har sat et mål på 10%. Gennemsnittet holdes altså nogenlunde, men der er store variationer skolerne imellem.

Præstemarkskolen topper

Præstemarkskolen i Søften kan præstere 98% hurtige, sikre læsere, og dermed kun 2% usikre. I den anden ende af skalaen ligger Korsholm Skole med 20% usikre.

Korsholm og Voldum

Test efter 3. klasse viser, at seks skoler kan melde om ingen usikre læsere. I gennemsnit er der tale om 3%, så ikke alle steder læses lige godt i 3. klasse. Korsholm Skole ligger på 11%, og det er en stigning fra 0% for to år siden. Voldum Skole ligger dog højest, idet 14% er usikre læsere. Med til historien hører dog, at der er tale om et fald fra 29% for to år siden, så tendensen er i den rigtige retning.

Publiceret 03 January 2011 11:00