Fra venstre er det Henrik Thomsen og Lars Heiselberg fra aktionsgruppen og borgmester Nils Borring. Kassen indeholder eksemplarer af materialet til hele byrådet.

Fra venstre er det Henrik Thomsen og Lars Heiselberg fra aktionsgruppen og borgmester Nils Borring. Kassen indeholder eksemplarer af materialet til hele byrådet.

Aktionsgruppe klæder politikerne bedre på

I onsdags mødte fire repræsentanter for vindmøllemodstanderne i Rigtrup, Mygind og Voldum op på borgmesterens kontor og afleverede materiale om mega-vindmøller

Af
Erling Baastrup

Et imponerende arbejde foretaget af borgere i området ved Rigtrup, Mygind og Voldum blev onsdag eftermiddag overrakt til borgmester i Favrskov Kommune, Nils Borring, i form af 31 sider om vindmøller.

Ændre beslutning?

Repræsentanterne takkede for at borgmesteren ville høre på dem. Borgmesteren lovede fra sin side at klare distributionen til kollegerne i byrådet. Borgmesteren kunne ikke svare på, om mappen ville ændre noget, fordi der jo ikke er taget nogen beslutning: ”Hvis der er viden i mappen, vi ikke har, vil vi naturligvis tage den sammen med andre gode argumenter med i overvejelserne,” sagde borgmesteren, der roste aktionsgruppen for et friskt engagement.

"Det går alt for stærkt," sagde Henrik Thomsen om vindmølleplanerne.

Også DVD er med

Mappens 31 sider indeholder dokumenter med viden og erfaringer med støjproblematikker fra den lavfrekvente-støj som kæmpe-vindmøller udløser. I mappen er der ud over citater og viden også en DVD film med interviews med mennesker, som allerede er naboer til Havmøller i form af kæmpevindmøller. Dvd'en viser lokales oplevelser som værende ganske anderledes, end hvad nyeste Deltarapport og anbefalinger fra miljøstyrelsen peger på.

Går for stærkt

En halv times tid fik de fire aktionsgruppemedlemmer til at fremlægge deres hovedpunkter. Blandt dem var, at det vist går alt for stærkt. Hvorfor skal Favrskov opfylde langt mere end kravene med hensyn til procentvis vindmølledækning? ”Om fem år har man måske opfundet en teknologi, som gør møllerne mere støjsvage,” sagde Henrik Thomsen, der var talsmand for gruppen.
En anden pointe fremgik af de interviews, som var lavet med møllenaboer. Mange blev påvirket mere eller mindre kraftigt døgnet rundt, selv om afstandsgrænserne var overholdt.

Ejendomspriserne

Endelig kunne de fire ikke forstå, at de planer, som man arbejder med sammen med LAG og DN der går ud på at udnytte det naturskønne område ved Rigtrup, blot tilsidesættes i planforslaget:
”Møllerne kommer til at stå midt i dette skønne område. Man ville vel ikke plante et halm-varmeværk på den måde,” lød et af spørgsmålene.
Og så var der jo også lige spørgsmålet om, hvor meget huspriserne ville falde? Eksempler andre steder fra i en kilometers afstand fra en mega-mølle nævnte 20-30%.

Publiceret 06 January 2011 14:42