Michael Bundgaard fra Favrskov Fysioterapi & Træning i Hammel.

Michael Bundgaard fra Favrskov Fysioterapi & Træning i Hammel.

Fysioterapeut fra Hammel specialist i akupunktur

Indehaveren af Favrskov Fysioterapi & Træning i Hammel, fysioterapeut Michael Bundgaard, har specialiseret sig i behandling af smerter med akupunktur.

Af
Erling Baastrup

Udover at passe sin praksis Favrskov Fysioterapi & Træning i Hammel har fysioterapeut Michael Bundgaard siden 2004 været i gang med Danske Fysioterapeuters diplom-uddannelse indenfor akupunktur. Han nåede netop at blive færdig med sin nye uddannelse inden nytår. Han er dermed den tiende fysioterapeut i Danmark, der har denne overbygning. Uddannelsen er foregået i sundhedsmæssigt regi på Regionshospitalet i Horsens.

Faglig opdatering

Michael betragter det som en faglig opdatering: ”Det betyder, at jeg er bedre klædt på end før,” siger han.
Uddannelsen retter sig primært mod behandling af smertetilstande i muskler, sener og led dvs. lidelser i bevægeapparatet.
”Akupunktur er et særdeles godt ’værktøj’ til patienter med kroniske smerter. Der er i dag rigtig god dokumentation for behandlingseffekten og derfor vinder akupunktur som behandlingsform stadigt mere indpas i sundhedsvæsenet,” siger han og føjer til:
”Vi praktiserer fire fysioterapeuter på klinikken, og vi kan alle tilbyde patienterne behandling med akupunktur. Akupunkturen gives i kombination med den mere konventionelle fysioterapi, såsom genoptræning, for det er vigtigt ligeledes at normalisere patientens funktionsniveau,”

fakta
Den fysioterapeutiske profession
Fysioterapi er en sundhedsfaglig profession, som teoretisk og praktisk er orienteret mod menneskets krop, dets bevægelser og funktioner. Kerneydelsen i fysioterapi er således, at kunne analysere og påvirke menneskets evne til at fungere optimalt.
Fysioterapeuter har en særlig viden om anatomi, fysiologi, sygdomslære, smerteteorier og funktionsdiagnostik samt kundskaber i manuelle undersøgelses- og behandlingsteknikker.
Den fysioterapeutiske behandling er rettet mod de smerte- og funktionsforstyrrelser, som omfatter kroppens biomekaniske forhold dvs. led, knogler, bindevæv, sener, muskler, nervesystem og disses indbyrdes påvirkninger.

Publiceret 07 January 2011 07:00