Sværere og sværere vilkår for de frivillige ledere

Af Gert Jensen, Seniorformand i HSK Fodbold Tre frivillige foreningsledere fra HSK Fodbold brugte det meste af fredag og lørdag på JBU's delegeret møde i Herning. Fra talerstolen roste Bent Clausen, formand for JBU, de frivillige fodboldledere for en kæmpe indsats rundt omkring i klubberne/foreningerne. Han sagde: "I er vores største/vigtigste aktiv, og I yder frivlligt arbejde i millard-klassen. Op til mødet havde JBU foretaget en beregning, hvor de var kommet frem til, at der årligt ydes frivilligt arbejde for 1,5 millard kroner i de jyske fodboldklubber. Derfor er det frustrerende at opleve, at der pålægges de frivillige ledere flere og flere byrder og der bliver mere og mere bureaukrati. Det gør det absolut ikke nemmere at være frivillig leder." At der pålægges de frivillige ledere flere og flere byrder, kan vi også nikke genkendende til i Favrskov Kommune. Det seneste eksempel på det er bortfald af kridtningsordningen for fodboldklubberne, hvor politikerne i Favrskov Kommunes Byråd har besluttet at spare al opkridtning væk. En besparelse på 400.000 kr. årligt. Det betyder bl.a., at fodboldklubber, der hidtil har stået for opkridtningen, mister deres tilskud, medens de store fodboldklubber, der hidtil har fået Favrskov Kommune til at foretage opkridtningen, selv skal sørge for det. Det rammer bl.a. HSK Fodbold, og det er vi rigtig trætte af. En ekstra udgift for HSK på ca. 60.000 - 100.000 kr. Jeg har tidligere på et borgermøde givet udtryk for vores store utilfredshed med dette, og politikerne var da også lydhøre, men deres tilkendegivelse af, at de ville se på en lempelse af dette spareforslag, udmøntede sig desværre ikke i noget positivt for fodboldklubberne. Jeg er skuffet over politikerne i Favskov Kommune, når de, samtidig med de siger, at de frivillige ledere udfører et STORT STYKKE FRIVILLIGT arbejde, vedtager sådan et spareforslag, der i dette tilfælde rammer fodboldklubberne hårdt. Det harmonerer slet ikke med Favrskov Kommunes nedskrevne politik for Kultur, Fritid og Idræt, hvor der bl.a. står: Favrskov Kommune vil arbejde for at understøtte de frivillige ledere og ildsjæle, og der skal arbejdes for at forenkle alle processer, så det blliver lettere at være frivillig leder. Den 8/7 2010 kunne vi læse i avisen, at Favrskov Kommune fra 2011 har en ambitiøs kvalitetkontrakt klar: Her står der bl.a. under Kultur og Fritid: Favrskov Kommune iværksætter minimum et årligt tiltag, som har til formål at gøre det lettere at være frivillig leder. Noget jeg ser frem til, for det vi oplever er, at det går i den modsatte retning og bliver sværere og sværere at være frivillig leder. Jeg håber, at Favskov Kommunes politikere kommer ud af busken nu og lever op til den nedskrevne politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov kommune. Med ønsket om et godt 2011 og bedre forhold i fremtiden for de mange frivilligere foreningsledere i Favrskov Kommune.

Publiceret 10 January 2011 08:00