Linje 124 erstattes af en ny linje 200, men antal afgange reduceres.

Linje 124 erstattes af en ny linje 200, men antal afgange reduceres.

Hinnerup vinder – Hammel halter

I forbindelse med den nye trafikplan for Århus er der lagt op til, at Hinnerup får flere afgange til og fra Århus, mens Hammel mister forbindelser

Af
Erling Baastrup

Favrskov Kommune er ved at lave et høringssvar til Århus Kommune og Region Midtjylland angående den trafikplan for Århus, der arbejdes med.
Det forventes, at en ny rute 200 erstatter de nuværende 115 og 124.
Midttrafik har tidligere foreslået, at Hinnerup skulle betjenes af en bybuslinje med høj frekvens. Denne idé er dog opgivet til fordel for etableringen af ruterne 200 og 315 som nye regionalruter. Disse ruter vil forbinde Hammel, Hinnerup og Hadsten med Århus og Randers.

Hammel reduceres

Fremover vil betjeningen af Hammel, Grundfør, Hinnerup og Søften ske ved den nye rute 200: Århus-Universitetet-Skejby-Søften-Hinnerup-Grundfør eller Hammel.
Det har som konsekvens, at Rute 115 (Århus-Hinnerup-Hadsten-Randers) nedlægges. Til gengæld vil på strækningen Hinnerup-Hadsten-Randers være en ny rute 315, der skal erstatte rute 115 som betjener strækningen i dag. Alle ture vil betjene Kildevangen og Bjergegårdsvej i Hinnerup Nord. Om morgenen vil to ture udgå fra Søften, for at skabe en direkte forbindelse til Favrskov Gymnasium.
Rute 124 (Hammel-Folby-Hinnerup-Søften-Skejby) nedlægges, men rute 200 erstatter delvis, idet betjeningen af Hammel bliver reduceret, således at rute 200 kun betjener Hammel med 4 dobbeltture om morgen og 4½ dobbelttur om eftermiddagen. Der kører derfor ingen busser mellem Hammel-Hinnerup-Århus mellem kl. 10 og 14.

Flere Århus-Hinnerup-afgange

Der er fremover omstigning i Hinnerup mellem rute 200 og 315, hvis rejsen f.eks. går mellem Søften og Hadsten.
Frekvensen af busser mellem Hinnerup, Søften og Århus øges, hvilket bl.a. betyder, at der mellem kl. 7 og 8 fremover vil køre 9 busser i stedet for 7 ind mod Århus. Om eftermiddagen mellem kl. 16 og 17 stiger antallet af busser også med 2 i timen med den nye køreplan.

Nyt ved Søften

Turene fra Grundfør og Hammel betjener ikke længere Skejby og Søften by. Søften bliver i stedet betjent ved stoppesteder ved begge lyskryds mellem Århusvej og Engdalsvej.
Søften køres ikke længere via Engdalsvej. Fremover vil betjeningen primært ske fra Grønhøjvej og Holmelundsvej, hvor rute 115 også kører i dag. Tællinger viser, at der er meget få passagerer, som benytter stoppestederne på Engdalsvej.

Publiceret 11 January 2011 11:00