Et poetisk sogneråd

Af
Erling Baastrup

Ved sammenkomsten i Skjoldelev Forsamlingshus 9.januar dukkede den viste avisartikel op. En poesi, som Favrskov Byråd måske skulle overveje at bruge i disse barske tider.

Et poetisk sogneråd

Da en skatteyder i Lading kommune, knap en snes kilometer vest for Århus, forleden havde modtaget sin endelige skattebillet, besteg han – i græmmelse over, at han skulle bløde dyrt for det forgangne års indtjening – sin vingehest Pegasus og tolkede på vers sin kvide over for sognerådet.
De bitre ord blev læst op af sognerådsformanden på rådets følgende møde, og kort efter modtog bemeldte skatteyder følgende svar:

Vi takker for de tilsendte, kære penge.
De ved jo, en kommune også kan trænge.
Skønt mange penge vi i kassen ser,
behandles hver øre med respekt og manér.
Næsten hver dag kommer der penge deri
-dog sjældent ledsaget af skøn poesi,
som ellers kunne live gevaldigt op
på sognerådets besværlige job.
Vi forstår såvel til fulde Deres kvide;
men én ting må vi dog lade Dem vide,
der findes en trøst, som kan sindet lune:
De er heldig at bo i Lading kommune.

Hilsenen var behørigt underskrevet af Lading sogneråd, og det humør, hvormed de kommunale rødder besvarede veklagen, vil formodentlig dulme skatteyderens sorg over at se sine penge vandre ud af tegnebogen ved kommende terminer.
finn

null

Publiceret 12 January 2011 09:30