Charlotte Green er deltager i mødet. Hun er formand for teknik- og miljøudvalget i Favrskov Kommune.

Charlotte Green er deltager i mødet. Hun er formand for teknik- og miljøudvalget i Favrskov Kommune.

Spørgsmål og svar om vindmøller

Dansk Vindmølleforening inviterer til møde om vindmøller. Et emne, som optager nogle mennesker i Favrskov meget intenst

Af
Erling Baastrup

Hos LandboMidtØst i Søften (Trigevej 20) bliver der 7. februar kl. 19.00 holdt et møde, hvor man kan høre oplæg, få svar på spørgsmål og selv diskutere og udveksle erfaringer. Alle kan komme, og det er gratis at deltage.
Et panel bestående af Jette Jensen (EL), formand for teknisk udvalg i Århus kommune, Charlotte Green (K), formand for teknik- og miljøudvalget i Favrskov kommune, og Carsten Bech (R), formand for udvalget for natur, teknik og miljø i Syddjurs kommune, indleder mødet og lægger op til debat. Derefter orienterer repræsentanter fra Danmarks Vindmølleforening om aktuelle vindkraft-emner og besvarer spørgsmål, ligesom der er mulighed for lokal erfa-ringsudveksling.

Spørgsmålene er mange

Fra arrangørernes side er der ikke tvivl om, at vindkraft er et gode, men at skal tænke sig godt om lokalt:
”Det er afgørende, at den kommende store vindkraftudbygning sker på den rigtige måde,” siger Danmarks Vindmølleforenings direktør Asbjørn Bjerre. ”Det handler ikke om at få rejst nye møller hvor som helst og hurtigst muligt. Omlægningen af energiproduktionen i Danmark kræver politiske beslutninger og kommunal langtidsplanlægning. Den rigtige placering til de nye møller skal findes gennem en grundig lokal proces, hvor der sker en aktiv borgerinddragelse. Også den nye VE-lovs muligheder for lokalt ejerskab og ansvar skal bruges rigtigt. Rigtigt grebet an er planlægningen af nye møller ikke et problem, men et aktiv for den enkelte kommune.”
Hvorfor bliver de fleste møller også de næste år placeret på land og ikke langt ude på havet? Og er det kun de store møller, der er fremtiden? Skal vi vedligeholde og stadig producere med de møller, der i dag står i Danmark? Og hvad kan de små mini- og husstandsmøller?
Tilmelding senest den 2.2. på www.dkvind.dk eller tlf. svarer 8611 2639.

Publiceret 13 January 2011 06:00