Danmarks Naturfredningsforening
Affaldsindsamling
Viborg d. 26.03.06 ¨© Flemming Jeppesen, Fokus

Danmarks Naturfredningsforening Affaldsindsamling Viborg d. 26.03.06 ¨© Flemming Jeppesen, Fokus

Affaldsindsamling i dit lokalområde

Danmarks Naturfredningsforening vil samle tovholdere til den lokale del af den landsdækkende indsamling

Af
Erling Baastrup

Søndag 3. april kan man som enkelt- eller foreningsperson være med til at ”støvsuge” sit lokalområde for noget af det affald, som ikke har fundet vej til en affaldsspand eller containerplads af sig selv.
Vil du være med til at rette op på det, og er du interesseret i at være tovholder for affaldsindsamling i dit lokalområde eller for din forening, så kan du gå ind på www.dn.dk/affald for yderligere information og tilmelding. Yderlige spørgsmål eller tvivlstilfælde så kontakt DN-Favrskov kontaktperson Carl Erik Andersen tlf: 86948270, mobil 40446460 eller mail favrskov@dn.dk
DN Favrskov vil sørge for en fælles annonce. Dertil skal foreningen bruge kontaktperson med telefonnummer og oplysninger om tid og sted på den nævnte mailadresse. Deadline for materiale til fælles annonce i uge 11 er 11. marts. Lokale opslag og andet skal man selv stå for.
Afhentningen af det indsamlede affald vil ske mandag den 4. april af kommunens affalds biler efter DNs oplysninger. Derfor skal DN have oplyst, hvor det indsamlede affald bliver placeret indtil da, hvis man ikke selv står for afleveringen af affaldet på containerpladserne.

Publiceret 16 January 2011 04:00