Nyt boligområde i Søften. Lokalplanen er nu ude til høring.

Nyt boligområde i Søften. Lokalplanen er nu ude til høring.

Flere boliger i Søften

70-75 nye boliger kan placeres nord for Engdalsvej

Af
Erling Baastrup

byudvikling Kommunen har udarbejdet forslag til lokalplan for et nyt boligområde nord for Engdalsvej i Søften. Lokalplanområdet er på ca. 10 ha, hvor de to tredjedele ejes af kommunen. Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen overføres arealet fra landzone til byzone.

Åben og tæt bebyggelse

Med lokalplanen åbnes der mulighed for at udvikle området med ca. 50 åben-lave og 20-25 tæt-lave boliger. Derudover udlægges et delområde, der kan udnyttes enten til 11 parcelhusgrunde til åben-lav boligbebyggelse eller som en storparcel til opførelse af ca. 30 tæt-lave boliger. Det svarer samlet til en boligtæthed indenfor lokalplanområdet på 8–10 boliger pr. ha.

Blinde boligveje

Lokalplanområdet får en stamvej, der tilsluttes Engdalsvej. Adgang til de enkelte boliger sker fra blinde boligveje. Projektet forudsætter en udvidelse af Engdalsvej, så der kan etableres venstresvingsbane.
Der laves stiforbindelser med forbindelse mellem boligområdet og Søften by mod nord, institution og skole mod vest og den grønne kile øst for lokalplanområdet.

Publiceret 19 January 2011 07:00