Dette forslag til placering af nye boliger er på vej i høring.

Dette forslag til placering af nye boliger er på vej i høring.

Klar til ny boliger I Sydhinnerup

Ny lokalplan for 75-80 nye boliger ved Engelbjerggård

Af
Erling Baastrup

byudvikling kommunen har udarbejdet forslag til lokalplan for et nyt boligområde ved Engelbjerggård i Hinnerup Syd. Vejnavnet Humlehaven blev fastlagt sammen med de øvrige veje i området i forbindelse med den oprindelige strukturplan. Området er næsten 8 ha stort og udgør en tredje og foreløbig sidste etape af boligområdet Engelbjerggård. Lokalplanområdet ejes af kommunen.
Byggeområdet ligger umiddelbart øst for bebyggelsen ved Højager, og mod syd grænser området op til et større sammenhængende naturområde langs Rønbæk. Mod nord og øst er der udsyn til åbne vidder.

 Både åben og tæt

Lokalplanen omfatter to delområder, der kan bebygges med boliger. Det sydligste delområde kan bebygges med 47 åben-lav boliger og det nordligste område med 24-32 tæt-lave boliger afhængig af bebyggelsesformen. Tætheden vil dermed ligge på 9-10 boliger pr. ha.
Vejtilgangen, Humlehaven, bliver fra vejen til Engelbjerggård
Lokalplanen skal skabe mulighed for en afrunding af bebyggelsen ved Engelbjerggård. Boligerne placeres på en sydvendt skråning, og der er en terrænforskel på ca. 14 meter fra den nordligste bebyggelse til den sydligste.
Områdets boliger får let adgang til store rekreative, grønne arealer. Der er et stort fællesareal mellem den nye bebyggelse og den eksisterende bebyggelse ved Højager.

Publiceret 19 January 2011 11:00