I Voldby skal man nu være klar til det store spring ind i fremtiden.

I Voldby skal man nu være klar til det store spring ind i fremtiden.

Landsbyplaner skal sættes i gang

Det bliver Voldby og Vellev, der bliver de første, der får lavet planer for udviklingen

Af
Erling Baastrup

landsbyudvikling Formålet er at fastholde og udvikle landsbyerne, når der nu lægges op til at udarbejde landsbyplaner og lokalplaner for Favrskovs landsbyer. En proces, der forventes at strække sig over et par år. Lokalplaner for Voldby og Vellev er dog allerede på vej i høring.
Skabelonen for processen frem til en plan er, at der først orienteres bredt for alle 20 landsbysamfund. Her vil et par tilknyttede konsulenter være centrale.
Næste fase foregår så i den enkelte landsby med forberedelse og afklaring af processen og rollefordelingen. Konsulenterne er naturligvis med i denne fase.

Borgernes visioner

Et borgermøde med fremtidsværksted skal få idéerne og visionerne på bordet. Herunder skal man på en research-tur rundt i byen.
Det skulle så gerne udmønte sig i udarbejdelse af vision og strategi med landsbyplaner i 20 landsbyer og udarbejdelse af landsbylokalplaner i udvalgte landsbyer:

Fra idé til projekt

Når landsbyplanerne er udarbejdet, har de enkelte en handleplan for de fremtidige projekter, som de ønsker at gå i gang med. Og i den forbindelse vil der blive afholdt en uddannelsesdag, hvor aktørerne vil blive klædt på til at kunne gennemføre processen.
Som afslutning på projektet vil der blive lavet en afsluttende event i forbindelse med fremlæggelse af landsbyplanerne.
Hele processen vil blive kørt I et tæt samarbejde mellem Landsbyrådet, LAG og Teknik og Kultur-forvaltningen.

Publiceret 19 January 2011 08:00