“Det er bestemt ikke en falliterklæring, hvis konklusionen efter en demokratisk proces bliver, at vi ikke skal have vindmøller i Syddjurs,” siger Jesper Mathiesen (S).

“Det er bestemt ikke en falliterklæring, hvis konklusionen efter en demokratisk proces bliver, at vi ikke skal have vindmøller i Syddjurs,” siger Jesper Mathiesen (S).

Mathiesen:

”Støjen er problemet”

Lokalavisen har spurgt to byrådspolitikere om borgernes hårde kritik af de tre planlagte vindmølleprojekter i Syddjurs har rykket dem

Af
Af Lars Norman Thomsen

“Jeg er ikke overrasket over tonen i debatten, når det nu er første gang i Syddjurs, at vi planlægger at give plads til at opføre vindmøller,” siger PUK-udvalgsformand Jesper Mathiesen (S).

“Jeg har lyttet meget opmærksomt på borgermøderne til synspunkterne og er kommet til den foreløbige konklusion, at det er støjen, som mange borgere frygter. Både den almindelige og den lavfrekvente støj.”

Jesper Mathiesen erkender, at debatten har flyttet ham, men ikke sådan, at han ville melde en endelig stillingtagen ud.

“For mig er det vigtigt, at vi respekterer den demokratiske proces og giver borgerne lejlighed til at ytre sig. Når høringssvarene foreligger, vil jeg læse dem i en kontekst og drage min konklusion efter læsningen,” siger Jesper Mathiesen, der ikke vil gå med til at kalde det en falliterklæring, hvis konklusionen bliver, at der ikke basis for at realisere alle tre vindmølleprojekter.

“En demokratisk proces skal gøre os alle klogere, og bliver resultatet et nej til et eller flere af projekterne, er det bestemt ikke nogen falliterklæring, men et resultat af, at vi politikere er blevet overbevist om noget andet.”

“Jeg synes afgjort, at borgernes kritik på borgermøderne giver mig stof til eftertanke. Jeg er slet ikke så skråsikker længere,” siger Flemming Hansen (V).

“Jeg synes afgjort, at borgernes kritik på borgermøderne giver mig stof til eftertanke. Jeg er slet ikke så skråsikker længere,” siger Flemming Hansen (V).

Stor viden

Venstres medlem af Udvalget for Natur, Teknik og Miljø, Flemming Hansen, er meget imponeret over den viden, som flere af borgergrupperne har demonstreret på de tre afviklede borgermøder, og det har pillet ved hans umiddelbare skråsikkerhed.

“Jeg er stor tilhænger af grøn energi generelt, men jeg er slet  ikke længere så skråsikker, som jeg var, før høringsfasen gik i gang,” siger Flemming Hansen.

“Nu skal vi naturligvis vende tingene seriøst i Venstres gruppe, når alle høringssvar er kommet ind. Mit håb er, at vi kan diskutere os frem til en fælles holdning.”
 

Syddjurs Kommune foreslår, at der opføres 3 x 3 vindmøller ved: Kærende Skiffard Skaføgård Frem til den 22. februar kan borgerne komme med deres indsigelser til de projekter. Den 25. april 2008 indgik KL og regeringen en aftale om, at kommunerne i 2010 og 2011 skulle udpege områder i deres kommuneplaner til placering af vindmøller med en effekt på minimum 75 MW i hvert af årene. I dag kan det konstateres, at kommunerne til fulde har opfyldt det mål. Det fremgår af et notat udarbejdet af KL, By- og Landskabsstyrelsen, Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening. Det tegner således til, at kommunerne med deres seneste planlægning udlægger områder til vindmøller med en effekt op til 1063 MW. Kilde: KL. 29092010.

Publiceret 26 January 2011 23:36