Nu tager vender også Ryomgård Erhvervsforening tommelfingeren nedad for den planlagte placering af tre vindmøller i Kærende.

Nu tager vender også Ryomgård Erhvervsforening tommelfingeren nedad for den planlagte placering af tre vindmøller i Kærende.

Erhvervsforening siger nej til vindmøller i Kærende

Ryomgård Erhvervsforening frygter, at placeringen af tre store vindmøller et par kilometer fra eksisterende boligområder i Ryomgård og kommende udstykninger vil slå byens fremtidige udvikling i stykker

Af
Af Lars Norman Thomsen

Ryomgård Distriktsråd har allerede meldt ud, at den planlagte placering af tre 130 meter høje vindmøller i Kærende mellem Ryomgård og Nimtofte fortjener en kurv af hensyn til borgere og Ryomgårds fremtidige byudvikling mod nord.
Nu gør Ryomgård Erhvervsforening det samme i et høringssvar til Syddjurs Kommune.
"Set ud fra et erhvervsmæssigt synspunkt finder vi det principielt tilfredsstillende, at kommunen tilskynder til udnyttelse af vindenergien med henblik på besparelse af elforbruget og begrænsning af CO2," skriver i Ryomgård Erhvervsforening i sit høringssvar.
"Erhvervsforeningen har imidlertid den klare holdning, at placering af vindmøller skal ske uden nævneværdig ulempe for lokalbefolkningen, og uden at det medfører begrænsninger i lokalsamfundets naturlige udviklingsmuligheder," hedder det videre.
Ryomgård Erhvervsforening føler sig overbevist om, at beboerne i boligområderne Esmarchsvej og Skovtoften vil blive generet af støj, herunder lavfrekvent støj, fra fra de tre vindmøller, der ligger i en afstand af to kilometer fra møllerne.
Erhvervsforeningen bemærker, at den lavfrekvente støj ikke indgør i VVM-undersøgelsen.
"(...) men erfaringer fra andre steder i landet viser, at den kan være stærk generende," skriver Ryomgård Erhvervsforening i høringssvaret.
 

Vil hæmme byudvikllingen

Helt på linie med Ryomgård Distriktsråd frygter Ryomgård Erhvervsforening for den fremtidige byudvikling i den nordlige del af byen.
"Placering af store vindmøller så tæt ved byen vil uvægerlig smitte af på huspriserne i negativ retning," mener Ryomgård Erhvervsforening.
"Det foreslåede vindmølleprojekt vil desuden standse Ryomgårds udviklingsmuligheder i denne del af byen, idet kommende udstykninger af boligområder næppe vil være interessante så tæt ved møllerne. En indskrænkning af boligudviklingen vil naturligvis også smitte af på erhvervsudviklingen," konkluderer Ryomgård Erhvervsforening, der afsluttende anbefaler byrådet, at lokalplanforslaget bliver pillet af bordet.
Ryomgård Erhvervsforenings høringssvar er underskrevet af bestyrelsesformand Bent Lerke Kristensen, direktør for XL Byg Ryomgård og ligeledes med i bestyrelsen i Syddjurs Erhvervsforening.

null

Publiceret 13 February 2011 20:41